Lucrător în Comerț - Suport de Curs - 03

Tipuri de Activităţi de Comercializare

Exerciţiu comercial

Una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, de tip cash and carry, de alimentaţie publică, precum şi a serviciilor desfăşurate de un comerciant.

 Comerciant

Persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.

Consumator final

Orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activităţii sale profesionale.

Activităţile de comercializare

Comerţ cu ridicata / de gros – activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi.

Comerţ cu amănuntul / de detail – activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora.

Exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceiaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare se sancţionează cu amendă şi cu interzicerea uneia dintre cele două activităţi.

Agenţii economici care efectuează atât activităţi de vânzare cu amănuntul, cât şi cu ridicata vor organiza respectivele activităţi în spaţii comerciale separate, cu gestiuni distincte pentru fiecare activitate, iar în contabilitate operaţiunile vor fi reflectate corespunzător.

Comerţ de gros cash and carry/ formă de comerţ, cu autoservire pe bază de legitimaţie de acces  – activitatea desfăşurată de comercianţi care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice sau persoane  fizice autorizate şi asociaţii familiale  autorizate conform legii, înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării precum şi a utilizării acestora ca produse consumabile.

Comerţ ambulant – activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioşcuri mobile sau în vehicule special amenajate.

Comerţ în zone publice – activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări, drumuri publice şi străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice.

Tipurile de pieţe ce pot fi organizate în zone publice sunt:

  • pieţe agroalimentare;
  • târguri;
  • bâlciuri;
  • pieţe mixte;
  • pieţe volante;
  • talciocuri.

Serviciu de alimentaţie publică – activitatea de pregătire, preparare, prezentare şi servire a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorilor.

Serviciu de piaţă – orice acţiune sau prestaţie, care face obiectul vânzării – cumpărării pe piaţă şi care nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor.

Pieţele de gros pentru produsele agricole şi agroalimentare, sunt structuri de vânzare, altele decât cele cu amănuntul, care asigură condiţiile necesare pentru comercializarea legumelor şi fructelor proaspete, a unor produse agroalimentare, precum şi produse industriale specifice, cum ar fi unelte şi echipamente agricole, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.