Acces la formare și Carieră

Proiectul Acces la Formare și Carieră în Numere

valoarea totală a proiectului (lei):

4.714.474,22

durata de implementare

24 de luni

număr de persoane care vor beneficia de consiliere în carieră și tutorat

660

finanțare UE (lei):

4.478.750,70

persoane care își vor îmbunătăți statutul pe piața muncii ca urmare a serviciilor primite

minim 385

număr de persoane informate despre beneficiile formării profesionale continue

700

număr de participanți la programe de formare

350

număr de participanți la workshopuri

310

număr de participanți la vizita transnațională

35

Rezultate previzionate ale proiectului

  • 40 sesiuni de informare planificate și organizate
  • 700 participanți informați privind importanța participării la formare profesională continuă
  • 660 persoane -Angajați care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competențe)
  • 350 pers înscrise la cursurile de formare, beneficiari și de pachete hrană+rechizite / transport, cazare, hrană + rechizite pt participarea la cursuri.
  • 375 de beneficiari își vor schimba percepția asupra aplicabilității principiilor orizontale și a princiipiilor secundare promovate la nivelul Comunității Europene
  • 25 participanți participă la curs de inițiere Competențe informatice
  • 310 persoane participă la workshopuri privind dezvoltarea competențelor ITC și autonomia învățării
  • 1 bibliotecă online cu instrumente pentru formare, evaluare consiliere
  • 35 persoane participă la schimbul de bune practici transnațional

Beneficiarul Proiectului

Rogepa

Rogepa este o companie româno-germană activă în regiunile orașelor Baia Mare și Cluj-Napoca, România, activitatea principală fiind educația adulților. Designul programelor de formare, dezvoltarea de curricule, consilierea profesională, designul de materiale de formare, managementul de proiecte europene și planificare de evenimente naționale și internaționale sunt domeniile în care avem experiență. Credem în folosirea tehnologiilor actuale pentru a face formarea de înaltă calitate accesibilă pentru toți.

Partener

Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare

Firmă de consultanță în management și afaceri, precum și un furnizor de formare profesională acreditat.

Obiectivul principal al organizaţiei este de a veni în spijinul antreprenorilor, organizațiilor de orice fel și administraţiilor locale din regiune pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin programele operaţionale (regionale şi/sau sectoriale), guvernamentale sau europene/internaţionale. De asemenea, firma oferă și servicii – suport pentru accesul pe piața muncii, cum ar fi: servicii de informare,consiliere și mediere pe piața muncii, dar și servicii de formare profesională pentru adulți, fiind acreditată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări și AJOFM în acest sens.

Luați legătura cu noi!

Dacă aveți orice întrebare sau propunere privind proiectul Acces la Formare și Carieră vă rugăm să ne contactați

Proiectul ACCES la formare și carieră, cod 133979, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6 – Educație și competențe, Cod apel POCU/726/6/12 Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – regiuni mai puțin dezvoltate.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro