Lucrător în Comerț - Suport de Curs - 11

Norme generale privind controlul oficial al alimentelor

Controlul oficial al alimentelor, reprezintă inspecţia efectuata de autoritatile competente asupra alimentelor, aditivilor alimentari, vitaminelor, sărurilor minerale, materialelor și obiectelor care vin în contact cu alimentele, pentru a se verifica respectarea dispozițiilor legale în vigoare referitoare la prevenirea riscurilor pentru sănătatea publică, protejarea intereselor consumatorului și informarea acestuia.

În cazul în care se constată că nerespectarea prevederilor normelor ar putea determina apariția unor riscuri legate de securitatea sau salubritatea alimentelor, autoritățile competente vor aplica măsuri care se pot extinde până la retragerea și/sau distrugerea produselor alimentare sau la închiderea întregii unități ori doar a unei părți din aceasta pe durata remedierii deficiențelor constatate.

În vederea determinării riscurilor legate de securitatea produselor alimentare, sau de salubritatea acestora, se ține seama de natura produselor alimentare, de modul în care acestea sunt manipulate și ambalate, de condițiile în care sunt depozitate și prezentate și de orice intervenție la care sunt supuse înainte de livrarea lor către consumatori.

Orice persoană fizică sau juridică supusă controlului efectuat de autoritățile competente are, în condițiile legii, dreptul la contestarea măsurilor aplicate conform prevederilor legale în vigoare.

Toate unităţile care produc, servesc, depozitează, transportă şi desfac alimente este de dorit să aibă la începutul activității avizul sanitar de amplasare, construcţie sau reamenajare de la direcțiile de sănătate publică. În caz de schimbare sau extindere a activităţii, unitatea respectivă va solicita o nouă avizare sanitară.

În cazul în care pe teritoriul unei țări terțe apare o problemă de igienă care constituie un risc grav pentru sănătatea publică sunt aplicate, în funcţie de gravitatea situației, următoarele măsuri immediate:

 • suspendarea importurilor provenite din toata țara sau dintr-o regiune a acesteia și, dupa caz, din țara terță de tranzit
 • stabilirea unor condiții speciale pentru produsele alimentare provenite din țara implicată sau dintr-o regiune a acesteia
 • inițierea și aplicarea, în condițiile legii, a unor măsuri temporare de protecție, privind produsele alimentare în cauză.

11.1 Derularea controlului

Controlul se efectuează:

 • periodic
 • ori de câte ori se suspectează o neregulă
 • controlul se efectuează prin utilizarea de mijloace adecvate scopului și poate viza toate etapele de producție, fabricație, import, prelucrare, depozitare, transport, distribuție și comercializare.
 • Controlul va fi efectuat, de regulă fără avertisment prealabil.

Operațiuni și domenii controlate:

Controlul efectuat cuprinde una sau mai multe dintre următoarele operațiuni

 • inspecția
 • prelevarea de probe, esantioane, analiză, respectiv examinarea acestora
 • controlul igienei personalului;
 • examinarea materialelor scrise și documentare;
 • examinarea tuturor sistemelor de verificare stabilite de agentul economic și a rezultatelor obținute.

Prelevarea de probe:

Pentru efectuarea de analize se pot recolta eșantioane și se vor preleva din produsele și, respectiv materiile și materialele supuse controlului. Persoanele fizice și/sau juridice care au fost supuse controlului pot solicita o eventuală contraexpertiză ce va fi efectuată de persoane sau instituții abilitate și împuternicite în acest sens. Analizele vor fi efectuate de laboratoarele acreditate.

Controlul igienei personalului:

Controlul are ca obiect verificarea respectării normelor de igienă privind igiena personală și a echipamentului și examinările medicale obligatorii pentru persoanele care lucrează în sectorul alimentar. Inspectorii pot examina în cursul etapelor de verificare materialul scris și documentele cu privire la activitatea controlată, deținute de persoanele fizice și juridice supuse controlului.

Inspectorii pot face copii sau lua extrase din maerialele scrise ori din documentele care le-au fost predate spre examinare. Persoanele fizice și juridice controlate sunt obligate să se supună inspecției și să asiste inspectorii în exercitarea atribuțiilor lor. Autoritățile competente au stabilit prin lege obligația inspectorilor privind păstrarea secretului profesional.

11.2 Falsificarea alimentelor

Falsificarea alimentelor reprezintă adaosul oricărei substanțe într-un produs alimentar, cu scopul mascării unor defecte sau al conferirii unor propretăți pe care nu-l justifică prin originea și compoziția sa.

Consumatorul trebuie să fie informat cu privire la conținutul produsului.

Exemple:

 • utilizarea cărnii alterate după spălarea cu oțet sau condimentarea excesivă: mirosul și gustul de alterat dispar, dar nocivitatea rămane;
 • îngroșarea smântânii cu făină (se poate pune în evidență cu o picatura de tinctură de iod; iodul dă cu amidonul o colorație albastră a produsului).