Lucrător în Comerț - Suport de Curs - 01

Introducere

Comerţul cu produse şi servicii de piaţă este o verigă esenţială între producător şi consumator și constituie un sector al economiei în care iniţiativa şi dinamismul s-au manifestat întotdeauna cu pregnanţă.

Performanţele acestui sector influenţează viaţa cetăţenilor si pune la dispoziţie o diversitate de mărfuri şi servicii, contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii, iar relaţia continuă dintre comercianţi şi consumatori permite primilor să se adapteze cererii de produse şi servicii, să contribuie la promovarea utilizării cu eficienţă a resurselor şi în consecinţă să încurajeze dezvoltarea durabilă.

Comerţul cu produse şi servicii de piaţă impune:

A. Întărirea sistemului de supraveghere a pieţei produselor şi serviciilor şi armonizarea acestuia cu practicile comunitare în domeniu.

B. Existenţa unui cadru legislativ şi instituţional pentru protejarea intereselor consumatorilor.

C. Existenţa unor structuri de vânzare care promovează tehnici şi tehnologii moderne de comercializare, a unor structuri specifice de distribuire a produselor agroalimentare.

Să fii comerciant  presupune o pricepere deosebită şi impune să fii în acelaşi timp:

  • Cumpărător – ceea ce înseamnă să ştii să-ţi alegi furnizorii, să-ţi selectezi sortimentul de mărfuri şi servicii, să fii la curent cu evoluţia cererii de mărfuri.
  • Vânzător – respectiv să fie profesionistul capabil să primească clienţii, să-i asculte, să dea cele mai bune sfaturi, să ofere o gamă diversificată de servicii.
  • Gestionar / administrator – să ştie să facă alegerea potrivită în rândul oportunităţilor de afaceri existente pe piaţă,  să elaboreze o politică comercială adecvată şi dinamică, să evalueze costul demarării unui proiect.

Să devii comerciant înseamnă să faci alegerea potrivită în rândul oportunităţilor de afaceri existente pe piaţă, să elaborezi o politică comercială adecvată şi dinamică, să evaluezi costul demarării unui proiect.

Prezentul suport de curs oferă un minimum de cunoştinţe strict necesare pentru a pregăti pe viitorul comerciant şi pentru a-l informa despre ce trebuie să ştie şi să facă, pentru a demara o afacere în comerţ, modalităţile de reglementare a înfiinţării şi autorizării unei activităţi, practicile comerciale şi regulile de comercializare, tehnicile şi tipologia structurilor de vânzare, legislaţia cu aplicabilitate în comerţ.

Suportul de curs are la bază OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, versiunea actualizată la data de 30.10.2008.