Lucrător în Comerț

date importante

durata

3 luni

Aceasta este o aproximare. Orarul cursului va fi stabilit pentru fiecare curs în parte, în funcție de nevoile cursanților și ale formatorilor.

număr de ore

360

120 de ore teorie

240 de ore practică

finalitate

Certificat de Calificare

În urma examenului de absolvire se eliberează certificatul de calificare, care este recunoscut național și internațional.

Cui se adresează cursul de Lucrător în comerț?

Cursul se adresează persoanelor care au absolvit învățământul obligatoriu și care doresc să se califice și celor care doresc să-și perfecționeze cunoștințele în domeniul comercial.

Cei aflați la început de drum, care își doresc să stăpânească cu profesionalism arta vânzării vor găsi în cadrul cursului informații utile și sfaturi practice din partea formatorilor noștri.

Lucrătorul în comerț este persoana responsabilă cu întocmirea documentelor specifice activității de vânzare, raportarea activității de vânzare, prezentarea produselor și serviciilor aferente vânzării, promovarea imaginii standului, menținerea stocurilor de rezervă, comunicarea cu clienții, crearea mediului ambiental necesar vânzării, efectuarea vânzării, încasarea contravalorii mărfii.

Competențele pe care le dobândesc cursanții

 • Dezvoltare personală
 • Igiena și securitatea muncii
 • Lucrul în echipă
 • Organizarea locului de muncă
 • Rezolvarea de probleme
 • Satisfacerea cerințelor clienților
 • Comunicarea Profesională
 • Asigurarea Calității
 • Protecția Consumatorului
 • Calcule economice specifice aprovizionării și distribuției mărfurilor
 • Organizarea activității comerciale
 • Sortarea, depozitarea și pregătirea mărfurilor pentru distribuție
 • Administrarea ambalajelor și a mărfurilor
 • Aprovizionarea cu mărfuri a magazinului în funcție de ritmul vânzărilor zilnice

Cum se desfășoară cursul

Cursul are drept scop însuşirea unui set de competenţe profesionale care vor califica cursantul să desfăşoare activităţi specifice meseriei de „Lucrător în comerț”.

Cursantul va învăța să aplice normele de protecție a muncii, să păstreze curațenia la locul de muncă, să depoziteze mărfuri, să le etaleze în spațiile de vânzare, să ofere servicii clientelei, să primeasca clienţii și să le înlesnească procesul de vânzare-cumparare.

Cursanţii vor fi evaluaţi periodic, pe toată durata cursului, pentru a se verifica nivelul de cunoștinţe teoretice şi practice dobândite şi totodată capacitatea de a trece probele practice.

Pregătirea practică se va desfăşura şi în locuri de muncă reale, la agenţi economici din apropiere, pentru a creşte gradul de adaptabilitate la cerinţele economiei de piaţă.

Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de specialitate, pe baza unei lucrări scrise, pentru partea de teorie, şi a unei probe practice realizate de cursant (accentul se pune pe deprinderea aplicării în practică a cunoștinţelor teoretice dobândite).

Certificatul de absolvire

În urma susţinerii examenului de absolvire, se eliberează un certificat de calificare recunoscut naţional, care va oferi toate drepturile, conform legislaţiei în vigoare, de a profesa meseria de „Lucrator în comerț”. Diploma oferită la absolvirea cursului este recunoscută și internaţional, conform Convenției de la Haga din 05.10.1961. Certificatul de calificare „Lucrător în comerț” este insoțit de suplimentul descriptiv în care sunt trecute toate competenţele obținute la curs.

Avantajele participării la acest curs

 • Pregătirea profesională alături de profesori cu experiență teoretică și practică
 • Pregătirea teoretică se desfășoară în săli de curs dotate corespunzător (videoproiector, laptop, flipchart, ecran de proiecție etc.)
 • Activitatea practică este asigurată în unități comerciale diverse din zonă
 • Tehnici și metode moderne de predare și instruire și aplicații practice canalizate pe stimularea creativității și interactivității cursantului, eliminând astfel stresul de la orele de curs (studii de caz, lucru în echipă, etc);
 • Suport de curs gratuit în format letric și electronic;
 • Instrumente on-line pentru instruire teoretică și practică;

Vă interesează cursul de Lucrător în Comerț?

Puteți beneficia de acest curs gratuit, prin proiectul ACCES la Piața Muncii. Pentru a vă înscrie, vă rugăm să vedeți condițiile apăsând butonul de mai jos.