Definiția economiei circulare

Ce este economia circulară

De ce s-a dezvoltat conceptul de economie circulară

Conceptul de economie circulară a apărut ca răspuns la provocările actuale legate de economie, deșeuri și producție. Modelul economic tradițional liniar, caracterizat de abordarea take-make-waste (iei-faci-arunci), a condus la provocări semnificative din punct de vedere al mediului, inclusiv generarea unor cantități mari de deșeuri, epuizarea resurselor și emisiile de gaze cu efect de seră. Este concepută pentru a reduce utilizarea materialelor, a reproiecta materialele și produsele pentru a fi mai puțin intensiv consumatoare de resurse și a recupera „deșeurile” ca resurse pentru a fabrica materiale și produse noi.

Trecerea la o economie circulară este motivată de necesitatea de a aborda următoarele provocări:

 1. Impactul asupra mediului: Economia liniară tradițională a condus la degradarea semnificativă a mediului, inclusiv schimbările climatice, pierderea biodiversității, deșeurile și poluarea
 2. Epuizarea resurselor: Modelul economic actual se bazează pe consumul resurselor finite, ducând la epuizarea acestora și la o volatilitate crescută a prețurilor materiilor prime
 3. Generarea deșeurilor: Economia liniară generează cantități substanțiale de deșeuri, provocând dificultăți în gestionarea și eliminarea acestora
 4. Emisiile de gaze cu efect de seră: Modelul economic actual este responsabil pentru o parte semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră, contribuind la schimbările climatice

Economia Liniară Vs Economia Circulară

În comparație cu economia liniară, economia circulară are mai multe avantaje. În economia liniară, resursele sunt extrase, transformate în produse, utilizate și apoi eliminate sub formă de deșeuri. În economia circulară, resursele sunt utilizate în mod durabil, iar produsele sunt proiectate pentru a fi reutilizate, reparate sau reciclate. În economia liniară, deșeurile sunt considerate o problemă, iar în economia circulară, acestea sunt considerate o resursă. În economia liniară, costurile de producție sunt reduse prin utilizarea de materiale ieftine și prin eliminarea costurilor de gestionare a deșeurilor. În economia circulară, costurile de producție sunt reduse prin utilizarea de materiale reciclate și prin reducerea cantității de deșeuri generate.

Referințe

 1. Parlamentul Euopean – Economia circulară: definiție, importanță și beneficii
  https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circulara-definitie-importanta-si-beneficii
 2. www.evidentedeseuri.ro – Economia Liniară versus Economia Circulară
  https://www.evidentedeseuri.ro/economia-liniara-versus-economia-circulara/
 3. Comitetul Economic și Social European – Economia Circulară
  https://www.eesc.europa.eu/ro/taxonomy/term/5618
 4. Studiul de Baza JICA pentru gestiunea deşeurilor industriale în România, ERM, Septembrie 2001
  https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11737723_02.pdf
 5. IndECO Grup – Ce înseamnă Economie Circulară
  https://www.indecogrup.ro/ce-inseamna-economie-circulara/

Economia circulară este un model de producție și consum care implică folosirea în comun, închirierea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil. Această abordare se bazează pe principii precum folosirea în comun, repararea, renovarea, refolosirea și reciclarea, în contrast cu modelul economic tradițional, care este bazat pe principiul „folosim-producem-consumăm-aruncăm”

Economia circulară are mai multe avantaje, inclusiv:

 • Reducerea presiunii asupra mediului prin scăderea emisiei de gaze cu efect de seră și prin reducerea materiei prime, apă etc.)
 • Creșterea competitivității companiilor, care vor beneficia de resurse importante la prețuri mai mici
 • Stimularea inovării în procesul de producție
 • Creșterea economică și crearea de locuri de muncă

Pentru a promova economia circulară, Uniunea Europeană a actualizat legislația referitoare la gestionarea deșeurilor și a prezentat un plan de acțiune pentru economia circulară. Acest plan urmează să reducă deșeurile, să înarmeze cetățenii cu noi drepturi (cum ar fi „dreptul de a repara”) și să acorde o atenție deosebită sectoarelor cu consum intens de resurse, cum ar fi electronicele și TIC, materialele plastice, textilele și construcțiile.

Referințe

 1. Parlamentul Euopean – Economia circulară: definiție, importanță și beneficii
  https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circulara-definitie-importanta-si-beneficii
 2. Harta Reciclării – 5 Principii ale economiei circulare
  https://hartareciclarii.ro/noutati/principii-ale-economiei-circulare/

Principiile Economiei Circulare

1. Inovarea

Economia liniară se bazează pe modelul „ia, folosește, aruncă”, generând o cantitate semnificativă de deșeuri și poluare. Inovația în economia liniară tinde să se concentreze mai mult pe eficiența în procesele de producție, fără a aborda în mod fundamental modul în care resursele sunt utilizate și reciclate.

În economia circulară, inovația este vitală pentru a dezvolta tehnologii și procese care să optimizeze folosirea resurselor. Prin adoptarea tehnologiilor avansate, cum ar fi Internetul Lucrurilor (IoT) și inteligența artificială, companiile pot monitoriza și gestiona mai eficient fluxurile de resurse, reducând astfel pierderile și creând o economie mai eficientă în consumul de materii prime. Inovația nu se limitează doar la tehnologie, ci include și conceptul de design circular. Aceasta implică proiectarea produselor și ambalajelor într-un mod care să faciliteze repararea, refolosirea și reciclarea înlocuind astfel modelul liniar în care produsele sunt create, utilizate și apoi eliminate.

Referințe

 1. Orașe circulare Asia – Impactul inovației în economia circulară [EN]
  https://www.circularcities.asia/post/the-impact-of-innovation-in-the-circular-economy
 2. World Economic Forum – Designul inovațiilor pentru economia circulară
  https://www.weforum.org/agenda/2023/03/designing-innovations-circular-economy/

2. Design circular

Designul circular se bazează pe ideea că produsele trebuie să fie concepute cu gândul la întregul lor ciclu de viață, încurajând durabilitatea și reciclarea.

Se concentrează pe crearea de produse care sunt durabile, ușor de reparat, actualizat și reciclat la sfârșitul vieții lor. Acest principiu implică o abordare holistică care ține cont de materiale, procese și impactul social, contribuind la reducerea deșeurilor și a poluării.

Importanța Designului în Economia Circulară:

Extinde Durata de Viață a Produselor:

Un design circular încurajează producția de bunuri durabile și rezistente, prelungind astfel durata de viață a produselor și reducând frecvența înlocuirii. 1

Facilitează Reciclarea și Refolosirea:

Prin conceperea produselor cu materiale reciclabile și ușor de disociat, designul circular simplifică procesele de reciclare și refolosire. 2

Minimizează Deșeurile și Consumul de Resurse:

Un design circular minimalizează deșeurile prin adoptarea principiilor de „zero deșeuri”, reducând consumul de resurse și promovând utilizarea materialelor regenerabile. 3

Referințe

 1. World Economic Forum – Cum poate scădea designul circular emisiile de carbon [EN]
  https://www.weforum.org/agenda/2022/04/earth-day-prompts-calls-to-lower-carbon-emissions-circular-design-is-the-key/

3. Producția Circulară

Producția circulară reprezintă un element vital al economiei circulare, oferind o alternativă sustenabilă și responsabilă la modelul liniar tradițional. Prin reducerea deșeurilor, conservarea resurselor naturale și creșterea durabilității economice, producția circulară contribuie la protejarea mediului și la asigurarea unei dezvoltări durabile și responsabile. Pentru dezvoltarea unei economii circulare, aceasta trebuie luată în considerare pe parcursul întregului ciclu de viață al unui produs. Astfel procesele de producție, atent luate în considerație, participă la succesul dezvoltării economiei circulare.

Prin comparare cu economia liniară, producția circulară aduce mai multe beneficii majore:

 1. Reducerea Deșeurilor și a Poluării: Prin proiectarea produselor pentru a fi reparate, renovate și reciclate, economia circulară minimizează cantitatea de deșeuri și poluare generată de producție și consum
 2. Conservarea Resurselor Naturale: Economia circulară promovează utilizarea eficientă a resurselor, reducând dependența de materii prime și energia non-regenerabilă, precum și conservând resursele naturale pentru generațiile viitoare
 3. Creșterea Durabilității Economice: Prin extinderea ciclului de viață al produselor și reducerea dependenței de resurse noi, economia circulară sprijină o creștere economică durabilă și rezilientă

Referințe

 1. Evidența Gestiunii Deșeurilor – Economia Liniară versus Economia Circulară
  https://www.evidentedeseuri.ro/economia-liniara-versus-economia-circulara/
 2. Economia Circulară: Colectarea Deșeurilor, Ghid informativ ediția I – Institutul Național de Cercetări Economice, Chișinău
  https://ince.md/ro/engine/open_file.php?id=1392

4. Distribuția Circulară

Distribuția circulară reprezintă o componentă crucială în evoluția economiei circulare, redefinind modul în care bunurile sunt create, distribuite și utilizate. Distribuția circulară în economia circulară redefinește fluxul de bunuri, promovând principii precum refolosirea, folosirea în comun, repararea și reciclarea.

Importanța Distribuției Circulare:

 1. Extinde Ciclul de Viață al Produselor:
  Distribuția circulară facilitează repararea și recondiționarea produselor, extinzând astfel durata lor de viață și reducând necesitatea producerii continue de articole noi.
 2. Optimizarea Resurselor și a Lanțului de Aprovizionare:
  Prin distribuția circulară, resursele sunt utilizate eficient, iar lanțurile de aprovizionare devin mai agile. Procesele de reciclare și refolosire sunt integrate în distribuție, minimizând pierderile.
 3. Promovează Economia Colaborativă:
  Distribuția circulară este strâns legată de economia colaborativă, în care indivizii și companiile colaborează pentru a maximiza utilizarea bunurilor existente, inclusiv prin schimburi și închirieri.

Distribuția Circulară în Acțiune:

 1. Cazul Rent the Runway:
  Rent the Runway este un exemplu de succes al distribuției circulare în industria modei. Prin închirierea hainelor de designer, se maximizează utilizarea fiecărui articol și se reduce presiunea asupra producției de haine noi.
  https://www.renttherunway.com/
 2. Platforma OLIO pentru Distribuția Alimentelor:
  OLIO conectează comunitățile locale pentru a redistribui excedentele alimentare. Această platformă promovează distribuția circulară prin prevenirea risipei alimentare și implicarea directă a comunităților.
  https://www.revistabiz.ro/olio-aplicatia-care-uneste-vecinii-contra-risipei/

Referințe

 1. Fundația Ellen MacArthur – Construirea unui lanț de distribuție circular [EN]
  https://www.ellenmacarthurfoundation.org/press-release-building-a-circular-supply-chain
 2. The Circulate Initiative – Lanțul de distribuție responsabil social [EN]
  https://www.thecirculateinitiative.org/post/the-socially-responsible-supply-chain-an-imperative-for-corporations

5. Reducerea

Acest principiu implică reducerea consumului de resurse naturale și a generării de deșeuri prin minimizarea utilizării de materiale și energie în toate etapele ciclului de viață al unui produs, de la design și producție până la utilizare și eliminare. Reducerea are ca obiectiv principal prevenirea generării de deșeuri și diminuarea impactului asupra mediului, contribuind la durabilitatea și eficiența resurselor.
Prin reducerea consumului de resurse, economia circulară își propune să creeze un echilibru între cererea de materii prime și capacitatea planetei de a le furniza. Acest principiu se aplică în toate sectoarele economice, de la industria producătoare de bunuri de larg consum, până la sectorul serviciilor și construcții. De exemplu, reducerea poate fi realizată prin utilizarea de materiale reciclate sau regenerabile, proiectarea produselor durabile și multifuncționale, extinderea duratei de viață a produselor, precum și prin promovarea unor modele de consum responsabil.

Implementarea principiului de reducere în economia circulară poate fi observată în diverse domenii. De exemplu, în industria construcțiilor, reducerea se realizează prin utilizarea de materiale reciclate sau regenerabile, precum și prin proiectarea clădirilor durabile și eficiente din punct de vedere energetic. De asemenea, în sectorul producției, reducerea se aplică prin optimizarea proceselor de fabricație, utilizarea eficientă a resurselor și materialelor, precum și prin adoptarea unor tehnologii mai puțin consumatoare de energie.

Reducerea reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale economiei circulare, având un rol esențial în promovarea unui model de producție și consum durabil. Prin aplicarea acestui principiu, economia circulară contribuie la protejarea mediului, la conservarea resurselor naturale și la crearea unei economii mai competitive și reziliente.

Referințe

 1. Stratos – Economia circulară
  https://stratos.ro/economie-circulara/
 2. Holcim – Contribuiim la dezvoltarea unei economii circulare
  https://www.holcim.ro/ro/economie-circulara
 3. Evidența Gestiunii Deșeurilor – Economia Liniară versus Economia Circulară
  https://www.evidentedeseuri.ro/economia-liniara-versus-economia-circulara/

6. Repararea și renovarea

Prin reparare și renovare, economia circulară își propune să prelungească durata de viață a produselor și să reducă cantitatea de deșeuri generate. Acest lucru se realizează prin repararea și renovarea produselor existente, în loc să le aruncăm și să le înlocuim cu altele noi. De asemenea, prin reparare și renovare, se poate reduce cantitatea de deșeuri generate, contribuind astfel la protejarea mediului și la conservarea resurselor naturale.

Implementarea principiilor de reparare și renovare în economia circulară poate fi observată în diverse domenii. De exemplu, în industria modei, repararea și renovarea sunt promovate prin utilizarea de materiale reciclate sau regenerabile, precum și prin proiectarea produselor durabile și multifuncționale. De asemenea, în sectorul construcțiilor, repararea și renovarea sunt promovate prin utilizarea de materiale reciclate sau regenerabile, precum și prin proiectarea clădirilor durabile și eficiente din punct de vedere energetic.

7. Refolosirea

Principiul de refolosire se referă la utilizarea unui produs sau a unei materii prime pentru a crea un alt produs sau pentru a îndeplini o altă funcție, în loc să fie aruncat la gunoi. Acest principiu este esențial în economia circulară, deoarece ajută la reducerea deșeurilor și la conservarea resurselor naturale.

Cum ajută principiul de refolosire într-o economie circulară?

Principiul de refolosire poate aduce numeroase beneficii într-o economie circulară, printre care:

 • Reducerea deșeurilor: Refolosirea produselor și materiilor prime reduce cantitatea de deșeuri generate și, prin urmare, reduce impactul asupra mediului.
 • Economisirea resurselor: Refolosirea resurselor existente reduce nevoia de a extrage noi resurse și, prin urmare, reduce impactul asupra mediului.
 • Reducerea costurilor: Refolosirea produselor și materiilor prime poate reduce costurile de producție și poate ajuta la creșterea profitabilității.
 • Creșterea inovației: Refolosirea produselor și materiilor prime poate stimula inovația și dezvoltarea de noi produse și servicii.

Exemple de refolosire în economia circulară

Există numeroase exemple de refolosire în economia circulară, printre care:

 • Refolosirea ambalajelor: Ambalajele pot fi refolosite pentru a crea alte produse sau pentru a îndeplini alte funcții, cum ar fi ambalarea altor produse sau depozitarea obiectelor.
 • Refolosirea hainelor: Hainele pot fi refolosite prin donarea lor către organizații de caritate sau prin vânzarea lor în magazinele second-hand.
 • Refolosirea materialelor de construcție: Materialele de construcție pot fi refolosite prin dezmembrarea clădirilor vechi și utilizarea materialelor pentru construcția de clădiri noi.
 • Refolosirea bateriilor: Bateriile pot fi refolosite prin reîncărcarea lor și utilizarea lor în alte dispozitive.

8. Reciclarea

Reciclarea joacă un rol crucial în economia circulară, contribuind la reducerea deșeurilor și la conservarea resurselor naturale. Prin reciclare, materialele sunt transformate în noi produse, reducând astfel nevoia de extracție a materiilor prime și energia necesară pentru producerea acestora. Acest proces contribuie la reducerea presiunii asupra mediului prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de resurse naturale, cum ar fi apa și materiile prime.

Un alt beneficiu al reciclării în cadrul economiei circulare este reducerea emisiilor totale anuale de gaze cu efect de seră, iar gestionarea deșeurilor este optimizată, contribuind la limitarea pierderii de resurse. De asemenea, reciclarea poate stimula inovarea în diferite sectoare ale economiei, contribuind la creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Reciclarea reprezintă ultimul resort al circuitului unui produs în economia circulară. Este preferabil ca produsul să fie recondiționat, reparat sau refolosit. Dacă acestea nu se pot realiza, atunci se recurge la reciclare.

Beneficiile Economiei Circulare

Economia circulară aduce numeroase beneficii comparativ cu economia liniară, atât la nivel global, cât și la nivel european și în contextul specific al României. Aceste beneficii includ:

1. Reducerea presiunii asupra mediului

Economia circulară contribuie la reducerea presiunii asupra mediului prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de resurse naturale. Prin refolosirea, repararea și reciclarea produselor, se reduce nevoia de extracție a materiilor prime și energia necesară pentru producerea acestora. Acest lucru are un impact semnificativ asupra mediului, contribuind la reducerea poluării și la conservarea resurselor naturale.

2. Creșterea competitivității companiilor

Companiile care adoptă principiile economiei circulare devin mai competitive pe piață, deoarece beneficiază de resurse importante la prețuri mai mici. Prin refolosirea și reciclarea materialelor, acestea reduc costurile de producție și devin mai eficiente din punct de vedere al resurselor.

3. Stimularea inovării

Economia circulară stimulează inovarea în procesul de producție, determinând companiile să dezvolte noi tehnologii și procese care să permită o gestionare mai eficientă a resurselor și a deșeurilor. Acest lucru poate duce la dezvoltarea de noi produse și servicii durabile, contribuind la creșterea economică și crearea de locuri de muncă

Creștere Economică Durabilă: Experiența Europeană

În cadrul Uniunii Europene, economia circulară a devenit o prioritate, fiind considerată un motor esențial al creșterii economice durabile. Strategiile precum Planul de Acțiune pentru Economia Circulară contribuie la transformarea industriei și a modului de producție, sprijinind inovația și creând oportunități de afaceri noi.

Impactul economiei circulare în România

În contextul României, economia circulară reprezintă o oportunitate semnificativă de dezvoltare durabilă. Deși țara se confruntă cu provocări legate de gestionarea deșeurilor, există un potențial imens de creștere a economiei circulare. Prin adoptarea unor măsuri specifice, precum majorarea obiectivelor de reciclare a deșeurilor, România poate beneficia de impactul pozitiv al economiei circulare asupra mediului, producătorilor și consumatorilor

Referințe

 1. Strategia de dezvoltare durabilă a României 2030, Obiectivul 12 Consum și producție responsabile, pp. 77
  https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-României-2030.pdf
 2. Comisia Europeană – Un nou plan de acțiune privind economia circulară pentru o Europă mai curată și mai competitivă, Bruxelles 2020
  https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
 3. EcoSynergy – Economia Circulară – Ce este și cum poate beneficia business-ul tău de pe urma ei
  https://ecosynergy.ro/economia-circulara-este-un-obiectiv-extrem-de-important-de-care-orice-business-ar-trebui-sa-fie-constient/
 4. Guvernul României – România are cea mai mică rată de circularitate din UE…
  https://gov.ro/ro/media/comunicate/romania-are-cea-mai-mica-rata-de-circularitate-din-ue-dar-printr-un-plan-de-actiune-i-o-strategie-nationala-incearca-sa-dezvolte-economia-circulara-pana-la-un-impact-pozitiv-de-1-43-miliarde-de-euro&page=2

În ce domenii se aplică economia circulară

Industria textilă și modă

Industria textilă și de modă este una dintre cele mai poluante industrii din lume, cu un impact semnificativ asupra mediului și a resurselor naturale. În acest context, economia circulară poate juca un rol crucial în reducerea impactului acestei industrii asupra mediului. Principiile economiei circulare, precum refolosirea, repararea, recondiționarea și reciclarea materialelor și a produselor existente, pot fi aplicate în industria textilă și de modă, contribuind la reducerea deșeurilor și la conservarea resurselor naturale.

Exemple de economie circulară în industria textilă și de modă

Există numeroase exemple de economie circulară în industria textilă și de modă, care demonstrează cum principiile economiei circulare pot fi aplicate cu succes în această industrie. De exemplu, compania Patagonia a dezvoltat un program de reparare a produselor, care permite clienților să-și repare produsele în loc să le arunce. De asemenea, compania H&M a lansat un program de colectare a hainelor vechi, care sunt apoi reciclate și transformate în noi produse. În plus, există numeroase companii care produc haine din materiale reciclate sau durabile, contribuind la reducerea impactului asupra mediului.

Referințe

 1. Raportul de sustenabilitate H&M Group, 2022 [EN]
  https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2023/03/HM-Group-Annual-and-Sustainability-Report-2022.pdf
 2. Programul Worn Wear al companiei Patagonia [EN]
  https://www.circularx.eu/en/cases/34/patagonia-worn-wear-program
 3. Rent the Runway – Cumpără mai puțin. Poartă mai mult [EN]
  https://m.renttherunway.com/content/sustainable-fashion

Sectorul alimentar și agricol

Principiile economiei circulare, cum ar fi reciclarea, reutilizarea și reducerea, sunt tot mai des implementate în aceste domenii, generând o serie de beneficii și oportunități pentru viitor.

Un exemplu îl reprezintă utilizarea deșeurilor organice din industria alimentară pentru producerea de biogaz sau îngrășăminte organice. De asemenea, unele companii agricole utilizează tehnologii inovatoare pentru reducerea consumului de apă și energie, precum și pentru gestionarea eficientă a deșeurilor. În industria alimentară, se observă o creștere a utilizării ambalajelor biodegradabile și a practicilor de reducere a pierderilor alimentare.

Agricultura Circulară: Agricultura Sustenabilă și Permacultura

Principiile economiei circulare în agricultură sunt exemplificate prin practicile de agricultură sustenabilă și permacultură. Agricultorii adoptă metode care favorizează reciclarea și reutilizarea resurselor, precum compostarea, rotația culturilor și utilizarea îngrășămintelor naturale. Exemple concrete includ fermele agroecologice care promovează biodiversitatea și reducerea utilizării pesticidelor.

Reciclare și Eficiență Energetică

În industria alimentară, economia circulară este abordată prin optimizarea proceselor de producție și reciclarea subproduselor. Companii precum Unilever și Nestlé își propun să reducă deșeurile și să utilizeze ambalaje reciclabile sau biodegradabile. În plus, inițiative pentru transformarea deșeurilor alimentare în biogaz sau îngrășăminte organice sunt tot mai frecvente.

Circuitul alimentar local – Reducerea Amprentei de Carbon

Promovarea circuitelor alimentare locale reprezintă o altă modalitate prin care economia circulară este implementată în sectorul alimentar. Fermierii și producătorii locali își concentrează eforturile pe furnizarea de alimente în comunități locale, reducând astfel distanțele de transport și amprenta de carbon asociată.

Referințe

 1. Organizația pentru Hrană și Agricultură a Organizației Națiunilor Unite – Hub-ul de cunoștințe pentru agroecologie [EN]
  https://www.fao.org/agroecology/knowledge/en/
 2. Unilever – Ce este economia circulară [EN]
  https://www.unilever.com/news/news-search/2018/explainer-what-is-the-circular-economy/
 3. Revista Piața – Tranziția către economia circulară modifică modelele de business
  https://www.revista-piata.ro/business/special/item/16370-tranzitia-catre-economia-circulara-modifica-modelele-de-business

Impactul comerțului asupra economiei circulare

În contextul unei preocupări tot mai mari pentru mediu și sustenabilitate, principiile economiei circulare au început să contureze modul în care companiile din sectorul comerțului gestionează lanțurile lor de aprovizionare. Acest articol explorează modul în care economia circulară este aplicată în practică în industria comerțului, evidențiind exemple reale și analizând oportunitățile pentru viitor.

1. Ambalaje Circulare: Redefinirea Experienței de Cumpărături

Un exemplu evident al aplicării economiei circulare în comerț este tranziția către ambalaje durabile și reciclabile. Companii precum Amazon și Unilever au adoptat ambalaje inovatoare, cum ar fi cutiile reutilizabile și ambalajele realizate din materiale reciclabile, reducând astfel deșeurile și impactul asupra mediului.

2. Economia de Partajare și Închirierea Produselor: Consum Responsabil

Companiile care adoptă principiile economiei circulare se orientează către modele de afaceri bazate pe economia de partajare și închirierea produselor. Exemple precum Airbnb în domeniul cazărilor și Rent the Runway în industria modei demonstrează cum consumul responsabil și extinderea ciclului de viață al produselor pot contribui la reducerea resurselor consumate.

3. Economia de Materiale și Reciclarea în Lanțurile de Aprovizionare

Economia circulară în comerț include și abordarea eficientă a materialelor utilizate în producție. Companii ca IKEA și Patagonia sunt lideri în implementarea practicilor circulare, utilizând materiale reciclate și promovând designul durabil în producție.

4. Digitalizarea și Economia Circulară în Retail

Digitalizarea și tehnologiile emergente au devenit un catalizator pentru economia circulară în comerț. Platforme digitale precum ThredUP și OLIO facilitează schimbul de haine sau alimente între consumatori, contribuind la extinderea ciclului de viață al produselor.

Referințe

 1. Fundația Ellen MacArthur – Active inteligente – Deblocarea potențialului economiei circulare [EN]
  https://emf.thirdlight.com/file/24/w2e0YaBwImHGGmw2AD8wcn6o4T/Intelligent%20assets%3A%20Unlocking%20the%20circular%20economy%20potential.pdf

Legislație și responsabilitatea companiilor

Legislația joacă un rol crucial în promovarea economiei circulare atât la nivel european, cât și în contextul specific al României. În prezent, economia circulară reprezintă un subiect de interes major, iar adoptarea și implementarea unor reglementări specifice au un impact semnificativ asupra tranziției către un model economic circular. În continuare, voi explora trecutul, prezentul și viitorul impactului legislației pentru trecerea la o economie circulară, oferind referințe și legături externe relevante.

Trecutul: Evoluția legislației privind economia circulară

În trecut, legislația privind economia circulară s-a concentrat pe promovarea reciclării și gestionării durabile a deșeurilor. În Uniunea Europeană, adoptarea unor directive precum Directiva privind deșeurile și Directiva privind ambalajele au reprezentat pași importanți în promovarea unei abordări circulare a resurselor. În România, adoptarea unei legislații specifice, precum Legea privind gestionarea deșeurilor, a reprezentat un prim pas în direcția promovării economiei circulare.

Prezentul: Impactul legislației actuale

În prezent, legislația europeană și locală are un impact semnificativ asupra promovării economiei circulare. De exemplu, în România, adoptarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) pentru ambalaje reprezintă un pas important în direcția unei economii circulare mai durabile. De asemenea, reglementările europene și locale au un impact direct asupra companiilor, stimulând tranziția către modele economice circulare și identificând oportunități pentru creșterea durabilității.

Viitorul: Direcții legislative anticipate

În viitor, se așteaptă ca legislația să continue să promoveze economia circulară, atât la nivel european, cât și în România. De exemplu, reducerea consumului de plastic, taxa pe plastic, utilizarea materialelor reciclate și reutilizarea vor fi printre direcțiile legislative anticipate. De asemenea, se preconizează că obiectivele de reciclare a deșeurilor vor fi majorate, iar companiile vor beneficia de noi stimulente și oportunități de finanțare pentru tranziția către modele economice circulare.

Concluzie

Legislația joacă un rol crucial în promovarea economiei circulare, atât la nivel european, cât și în contextul specific al României. Adoptarea și implementarea unor reglementări specifice au un impact semnificativ asupra tranziției către un model economic circular. În viitor, se așteaptă ca legislația să continue să promoveze economia circulară, oferind noi oportunități și stimulente pentru companii și identificând direcții legislative anticipate pentru creșterea durabilității și a liniilor de afaceri circulare.

Referințe

 1. Strategia de dezvoltare durabilă a României 2030, Obiectivul 12 Consum și producție responsabile, pp. 77
  https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-României-2030.pdf
 2. Comisia Europeană – Un nou plan de acțiune privind economia circulară pentru o Europă mai curată și mai competitivă, Bruxelles 2020
  https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9903b325-6388-11ea-b735-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
 3. EcoSynergy – Economia Circulară – Ce este și cum poate beneficia business-ul tău de pe urma ei
  https://ecosynergy.ro/economia-circulara-este-un-obiectiv-extrem-de-important-de-care-orice-business-ar-trebui-sa-fie-constient/
 4. Guvernul României – România are cea mai mică rată de circularitate din UE…
  https://gov.ro/ro/media/comunicate/romania-are-cea-mai-mica-rata-de-circularitate-din-ue-dar-printr-un-plan-de-actiune-i-o-strategie-nationala-incearca-sa-dezvolte-economia-circulara-pana-la-un-impact-pozitiv-de-1-43-miliarde-de-euro&page=2

Responsabilitatea Corporativă și Drumul Către Economia Circulară

Conceptul de responsabilitate corporativă (CSR) devine din ce în ce mai important în societatea modernă, în special în contextul tranziției către o economie circulară.

Multe corporații globale au început să își asume responsabilitatea pentru impactul lor asupra mediului și să abordeze provocările economiei liniare prin integrarea principiilor economiei circulare în strategiile lor de afaceri. Angajamentele voluntare, cum ar fi adoptarea obiectivelor zero deșeuri sau utilizarea materiilor prime reciclate în producție, devin tot mai frecvente.

Corporațiile au demonstrat că pot juca un rol activ în promovarea economiei circulare. Exemple notabile includ inițiativele de upcycling ale unor companii de modă, utilizarea ambalajelor reciclabile sau reintroducerea produselor în circuitul economic prin programe de reîmprospătare și reutilizare.

Cu toate acestea, există riscuri și amenințări asociate implicării corporațiilor în economia circulară. Un posibil pericol este reprezentat de practicile de „greenwashing,” unde companiile pot să-și prezinte acțiunile ca fiind mai sustenabile decât sunt în realitate. De asemenea, orientarea excesivă către eficiența resurselor în locul reînnoirii complete a modelului de afaceri poate submina eforturile de tranziție către o economie circulară autentică.

Referințe

 1. Raportul de sustenabilitate H&M Group, 2022 [EN]
  https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2023/03/HM-Group-Annual-and-Sustainability-Report-2022.pdf
 2. Fundația Ellen MacArthur – Afacerile și economia circulară [EN]
  https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/business/overview
 3. Națiunile Unite – Greenwashing – tacticile de decepție din spatele afirmațiilor de protecție a mediului
  https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/greenwashing#:~:text=Greenwashing%20presents%20a%20significant%20obstacle,delay%20concrete%20and%20credible%20action.

Află mai mult despre economia circulară:

 1. Fundația Ellen MacArthhur [EN]
  https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
 2. Forumul Mondial al Economiei Circulare 2023 [EN]
  https://wcef2023.com/
 3. Platforma Stakeholderilor Europeni ai Economiei Circulare [EN]
  https://circulareconomy.europa.eu/platform/en