Competențe Informatice

date importante

durata

1 lună

Aceasta este o aproximare. Orarul cursului va fi stabilit pentru fiecare curs în parte, în funcție de nevoile cursanților și ale formatorilor.

număr de ore

120

40 de ore teorie

80 de ore practică

finalitate

Certificat de Absolvire

În urma examenului de absolvire se eliberează certificatul de absolvire, care este recunoscut național.

Cui i se adresează cursul de Competențe Informatice?

Cursul se adresează tuturor persoanelor indiferent de forma de învățământ absolvită care doresc să-și perfecționeze cunoștințele în domeniul utilizării computerului.

Cursul de competențe informatice se adresează tuturor celor care își doresc să stăpânească cu profesionalism domeniul Tehnologei Informației și Comunicațiilor. Competențele informatice implică utilizarea critică și sigură a tehnologiilor societății informaționale în timpul orelor de program, în timpul liber și pentru a comunica. Acestea sunt fixate prin competențe de bază în TIC: folosirea computerului pentru recuperare, evaluare, stocare, producere, prezentare și schimb de informații, comunicare și participare la rețele de colaborare prin intermediul internetului.

Cum se desfășoară cursul

Cursul are drept scop însuşirea unui set de competenţe profesionale care vor asigura cursantului competențe sporite în domeniul utilizării tehnologiei informației.

Deprinderile cerute includ capacitatea de a căuta, colecta și prelucra informații și de a le folosi în mod sistematic și critic, apreciind relevanța, distingând între lumea reală și cea virtuală, recunoscând în același timp legătura dintre ele. Indivizii trebuie să aibă deprinderi de a utiliza instrumente pentru a produce, prezenta și înțelege informații complexe, precum și capacitatea de a accesa, de a căuta și de a folosi servicii prin internet. Indivizii trebuie să fie capabili să folosească tehnologia societății informaționale pentru a sprijini gândirea critică, creativitatea și inovația. Folosirea tehnologiei societății informaționale cere o atitudine critică și de reflectare prin informații disponibile și o folosire responsabilă a mijloacelor media interactive. Această competență va fi susținută de interesul în angajarea în comunități și rețele pentru scopuri culturale, sociale și/sau profesionale.

Competențele informatice cer o înțelegere și cunoștințe totale despre natura, rolul și oportunitățile tehnologiei societății informaționale în contexte de zi cu zi: în viața socială și personală, ca și la locul de muncă. Aceasta include aplicații principale pe computer cum ar fi editor computerizat, planșe cu grile, baze de date, stocarea și managementul informației, precum și o înțelegere a oportunităților și a riscurilor potențiale ale Internetului și ale comunicării prin mijloace electronice (e-mail, instrumente de rețele) necesare la locul de muncă, în timpul liber, la schimbul de informații și rețele de colaborare, învățare și cercetare. Indivizii trebuie, de asemenea, să înțeleagă faptul că tehnologia societății informaționale poate să sprijine creativitatea și inovația și să fie atenți la problematica referitoare la validitatea și credibilitatea informației disponibile și a principiilor legale și etice implicate în folosirea interactivă a tehnologiei societății informaționale.

Cursanţii vor fi evaluaţi periodic, pe toată durata cursului, pentru a se verifica nivelul de cunoștinţe teoretice şi practice dobândite şi totodată capacitatea de a trece probele practice.

Pregătirea practică se va desfăşura în laboratoare dotate cu tehnică de calcul adecvată și actualizată, pentru a creşte gradul de adaptabilitate la cerinţele economiei de piaţă.

Evaluarea finală se va face prin acordarea de note de către o comisie de specialitate, pe baza unei lucrări scrise pentru partea de teorie şi a unei probe practice realizate de cursant (accentul se pune pe deprinderea aplicării în practică a cunostinţelor teoretice dobândite).

Certificatul de absolvire

În urma susţinerii examenului de absolvire, se eliberează un certificat de absolvire recunoscut naţional, care va oferi toate drepturile conform legislaţiei în vigoare.

Avantajele participării la acest curs

  • Pregătirea profesională alături de profesori cu experiență teoretică și practică
  • Pregătirea teoretică se desfășoară în săli de curs dotate corespunzător (videoproiector, laptop, flipchart, ecran de proiecție etc.)
  • Activitatea practică este asigurată în laboratoare dotate cu tehnică de calcul adecvată
  • Tehnici și metode moderne de predare și instruire și aplicații practice canalizate pe stimularea creativității și interactivității cursantului, eliminând astfel stresul de la orele de curs (studii de caz, lucru în echipă, etc);
  • Suport de curs gratuit în format letric și electronic;
  • Instrumente on-line pentru instruire teoretică și practică;

Vă interesează cursul de Competențe informatice?

Dacă doriți să vă îmbunătățiți cunoștințele de utilizare a tehnologiilor curente, contactați-ne și vedem împreună care sunt pașii următori pentru a vă îndeplini dorința cât mai ușor.