Consiliere

Evaluarea și autoevaluarea personalității și competențelor

Evaluarea Personalității

16personalities.com

Testul 16 personalități este dezvoltat pe baza contribuțiilor lui Carl Gustav Jung, părintele psihologiei analitice. Este o variantă remodelată a testului Big Five, cel mai popular model de testare și cercetare a personalității, folosit de psihologi. După cum spune și numele, autorii testului consideră că există 16 tipuri de personalitate dominante, și acestea pot prezice anumite tipare de comportament. Aceste test este foarte popular, drept dovadă a dost tradus în 30 de limbi. 16 personalities are o interfață foarte prietenoasă și suntem convinși că veți simți bine completând întrebările bine formulate și, la final, veți putea învăța ceva despre dumneavoastră.

Evaluările Psihoprofile

psihoprofile.ro

PsihoProfile este o platformă web care oferă suportul standardizat și profesional pentru serviciile de evaluare și consiliere psihologică. Le mulțumim că au fost de acord să ne permită să folosim instrumentele de evaluare, atent concepute, în cadrul proiectului nostru. Instrumentele Psihoprofile vor fi folosite de către consilierii Rogepa, în sesiunile de consiliere, pentru evaluarea profilelor participanților la proiect și pentru a le oferi acestora cele mai potrivite predicții despre potențialul și traseele lor profesionale.

Autoevaluarea Celor 8 Competențe Cheie

Ce sunt cele 8 competențe cheie

Pe scurt, 8 competențe cheie sunt setul de cunoștințe aptitudini și atitudini de care are nevoie orice persoană pentru o viață activă și constructivă pe plan profesional și cultural. Mai jos puteți citi un extras din Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

Într-o lume aflată în schimbare rapidă și puternic interconectată, fiecare persoană va avea nevoie de o gamă largă de aptitudini și competențe, iar dezvoltarea acestor competențe trebuie să se desfășoare în mod continuu, pe tot parcursul vieții. Competențele-cheie, astfel cum sunt definite în prezentul cadru de referință, vizează să pună bazele pentru realizarea unei societăți mai democratice și mai echitabile. Ele răspund nevoilor de creștere durabilă și favorabilă incluziunii, coeziune socială și dezvoltare în continuare a culturii democratice.

Competențele-cheie sunt acele competențe de care au nevoie toți cetățenii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, ocuparea unui loc de muncă, incluziune socială, un stil de viață durabil, o viață de succes în cadrul unor societăți pașnice, o gestionare a vieții care ține seama de aspecte legate de sănătate și cetățenie activă. Acestea sunt dezvoltate în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, începând din copilăria mică și pe tot parcursul vieții adulte, prin intermediul învățării formale, nonformale și informale, în toate contextele, inclusiv familie, școală, locul de muncă, vecinătate și alte comunități.

Toate competențele-cheie sunt considerate la fel de importante; fiecare dintre acestea contribuie la o viață de succes în societate. Competențele pot fi aplicate în diferite contexte și în diferite combinații. Ele se suprapun și se întrepătrund; aspectele esențiale dintr-un domeniu pot sprijini competențele dintr-un alt domeniu. Aptitudini cum ar fi gândirea critică, soluționarea problemelor, munca în echipă, aptitudinile de comunicare și negociere, aptitudinile analitice, creativitatea și aptitudinile interculturale fac parte integrantă din competențele-cheie

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/

Instrumente de autovaluare a competențelor cheie

Definiție

Alfabetizarea este capacitatea de a identifica, înțelege, exprima, crea și interpreta concepte, sentimente, fapte și opinii, atât verbal, cât și în scris, folosind materiale vizuale, auditive/audio și digitale în diferite discipline și în diferite contexte. Ea implică capacitatea de a comunica și de a stabili conexiuni cu alte persoane, în mod eficient, adecvat și creativ.

Dezvoltarea alfabetizării reprezintă baza pentru continuarea învățării și a interacțiunii lingvistice. În funcție de context, competențele de alfabetizare pot fi dezvoltate în limba maternă, în limba de școlarizare și/sau în limba oficială dintr-o țară sau regiune.

sursa: https://eur-lex.europa.eu

Află nivelul tău de cunoștințe de Limba Română

Test de înțelegere lingvistică – Limba Română

Definiție

Această competență definește capacitatea de a utiliza diferite limbi în mod corespunzător și eficient pentru comunicare. Ea împărtășește în linii mari principalele dimensiuni ale aptitudinilor de alfabetizare: se bazează pe capacitatea de a înțelege, exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât oral, cât și în scris (ascultare, vorbire, citire și scriere) într-o gamă corespunzătoare de contexte societale și culturale, în funcție de necesități sau dorințe. Competențele în materie de limbi integrează o dimensiune istorică și competențe interculturale. Ele se bazează pe capacitatea de a crea conexiuni între diferite limbi și medii de comunicare, astfel cum se precizează în Cadrul european comun de referință pentru limbi. După caz, acestea pot include menținerea și dezvoltarea în continuare a competențelor de limbă maternă, precum și învățarea limbii/limbilor oficiale ale unei țări.

sursa: https://eur-lex.europa.eu

Teste de Limba Engleză – Cambridge

Definiție

Competențele în domeniul matematicii sunt definite drept capacitatea de a dezvolta și de a folosi gândirea și raționamentul matematic pentru a rezolva o serie de probleme în situații de zi cu zi. Având ca bază stăpânirea competențelor numerice, se pune accent atât pe procese și activități, cât și pe cunoștințe. Competențele matematice implică, la niveluri diferite, capacitatea și disponibilitatea de a utiliza moduri matematice de gândire și de prezentare (formule, modele, grafice, diagrame).

Competențele în știință se referă la capacitatea și la disponibilitatea de a explica fenomenele naturale utilizând cunoștințele și metodologia aflate în uz, inclusiv observarea și experimentarea, pentru a identifica întrebări și pentru a trage concluzii bazate pe dovezi. Competențele în domeniul tehnologiei și ingineriei sunt aplicarea acestor cunoștințe și metodologii pentru satisfacerea dorințelor și nevoilor cetățenilor. Competențele în știință, tehnologie și inginerie implică înțelegerea schimbărilor cauzate de activitatea umană și a responsabilității fiecărui cetățean.

sursa: https://eur-lex.europa.eu

Definiție

Competențele digitale implică utilizarea cu încredere, critică și responsabilă a tehnologiilor digitale, precum și utilizarea acestora pentru învățare, la locul de muncă, și pentru participarea în societate. Ele includ alfabetizarea în domeniul informației și al datelor, comunicarea și colaborarea, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținuturi digitale (inclusiv programarea), siguranța (inclusiv bunăstarea digitală și competențele legate de securitatea cibernetică), chestiunile legate de proprietatea intelectuală, precum și soluționarea problemelor și gândirea critică.

sursa: https://eur-lex.europa.eu

Test – Care sunt nivelurile tale de competențe digitale – Engleză

Pentru a vă îmbunătăți nivelurile competențelor digitale puteți să participați la workshopul Instrumente Web 2.0 pentru dezvoltarea carierei sau la cursul de inițiere Competențe Informatice

Definiție

Competențele personale, sociale și de a învăța să înveți înseamnă capacitatea de a reflecta asupra propriei persoane, gestionarea eficace a timpului și a informației, munca în echipă în mod constructiv, păstrarea rezilienței și gestionarea propriului proces de învățare și a carierei. Ele includ capacitatea de a face față incertitudinii și situațiilor complexe, de a învăța să înveți, de a susține bunăstarea fizică și emoțională, de a menține o bună stare de sănătate fizică și mintală și capacitatea de a duce o viață care ține seama de aspecte legate de sănătate și orientată spre viitor și de a empatiza și a gestiona conflicte într-un context favorabil incluziunii și sprijinirii.

sursa: https://eur-lex.europa.eu

Test SOS Trainer – Competența pentru învățare pe tot parcursul vieții

Definiție

Competențele cetățenești înseamnă capacitatea de a acționa în calitate de cetățeni responsabili și de a participa pe deplin la viața civică și socială, pe baza înțelegerii conceptelor și structurilor sociale, economice, juridice și politice, precum și a evoluțiilor și a durabilității la nivel mondial.

sursa: https://eur-lex.europa.eu

Test SOS Trainers – Ești Comunicativ(ă)?

Test SOS Trainers – Rezolvarea Conflictelor

Definiție

Competențele antreprenoriale se referă la capacitatea de a acționa în fața oportunităților și a ideilor și de a le transforma în valori pentru ceilalți. Ele se întemeiază pe creativitate, gândire critică și soluționarea problemelor, luarea de inițiative și perseverență și capacitatea de a lucra în colaborare cu scopul de a planifica și a gestiona proiecte care au o valoare culturală, socială sau financiară.

sursa: https://eur-lex.europa.eu

Testează care este potențialul tău de antreprenor – Engleză

Definiție

Competențele de sensibilizare și expresie culturală implică înțelegerea și respectul față de modul în care ideile și înțelesurile sunt formulate și comunicate în mod creativ în diferite culturi și printr-o serie de arte și alte forme culturale. Aceasta implică participarea la înțelegerea, dezvoltarea și exprimarea ideilor proprii și a sentimentului de apartenență sau a rolului în societate în diverse moduri și contexte.

sursa: https://eur-lex.europa.eu

Test de Cultură și Diversitate Culturală

Testează-ți competența interculturală – Engleză

Metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă

Curriculum Vitae (CV)

Indiferent de ce loc de muncă sau poziție vă doriți să ocupați, CV-ul va fi, cel mai probabil, o cerință obligatorie a angajatorului. Acest document are rolul de a transmite experiența, abilitățile aptitudinile și educația dumneavoastră către persoanele care vă pot oferi oportunitatea de a vă angaja pe poziția dorită.

CV Europass

Europass este o inițiativă a Uniunii Europene de a crește mobilitatea cetățenilor săi și de a le oferi instrumente care să-i ajute să se angajeze sau să studieze în instituții pe cuprinsul continentului. Pentru a beneficia de instrumente, este necesar să completați în prealabil un profil Europass. Pe site-ul Europass puteți găsi șabloane pentru CV, pentru scrisoare de intenție, dar și alte tipuri de documente utile pentru a studia sau munci în UE.

Scrisoarea de intenție

Prin scrisoarea de intenție trebuie să captați atenția potențialului dumneavoastră angajator și să-l convingeți că sunteți un candidat potrivit pentru postul pe care îl doriți. În mod normal, scrisoarea de intenție va fi citită înainte de CV, și reprezintă adesea prima forma de contact pe care îl are angajatorul cu dumneavoastră. Deci aceasta trebuie redactată atent, pentru că aveți o singură șansă de a face o primă impresie bună.

Modele de scrisoare de intenție – articol Ejobs

Acest articol oferă formulări atent redactate pentru scrisori de intenție potrivite diferitelor posturi și diferitelor niveluri de carieră.

Interviul de angajare

Dacă aplici pentru un job pe care îl dorești cu adevărat, te poți simți emoționat, intimidat, anxios când te gândești la interviul de angajare. Cel mai bun remediu pentru a trece peste aceste stări este să te pregătești foarte bine pentru eveniment. Vom încerca să oferim mai jos niște instrumente folositoare pentru a te pregăti pentru interviul de angajare.

15 întrebări cheie pe care le vei primi la interviu – articol Bestjobs

Articolul oferă 15 întrebări care sunt prezente frecvent în cadrul interviurilor de angajare, dar și un ghid despre cum să-ți structurezi și să dezvolți propriile tale răspunsuri bune la aceste întrebări.

Interviu de angajare: întrebări și… răspunsuri posibile! – articol Myjob.ro

Sunt prezentate 10 întrebări menite să te pună în încurcătură într-un interviu de angajare dar și posibile răspunsuri potrivite la aceste întrebări.

Extra

IP4J este un proiect la care Rogepa participă, împreună cu alte 4 organizații din Europa. Scopul proiectului este să ofere, formatorilor sau educatorilor, instrumentele potrivite pentru ca studenții lor să prospere atât la clasă, dar, mai important, pe piața muncii.

Set de instrumente pentru orientare și consiliere în carieră

Ce este:

UN SET DE INSTRUMENTE pentru o ORIENTARE ȘI CONSILIERE mai eficientă PENTRU MIGRANȚI ȘI PENTRU PERSOANELE CU NIVEL SCĂZUT DE CALIFICARE, capabil să sprijine identificarea abilităților utile și selectarea celor mai bune trasee de carieră individuală, urmând nevoile reale ale pieței și angajarea. Setul de instrumente este o resursă educațională deschisă GRATUITĂ integrată cu videoclipuri, link-uri web și instrumente. Descrie o abordare nouă în care se foloseşte creativitatea cu scopul de a sprijini educatorii pentru o mai bună orientare și îndrumare în carieră a migranților şi persoanelor cu nivel scăzut de calificare. În primul rând, este necesar să se faciliteze și să se deblocheze abilitățile formatorilor de a opera cu „mintea deschisă”, abilităţi care vor fi folosite pentru a ajuta și sprijini persoanele slab calificate și migranții să identifice și să aleagă o carieră personală mai bună.  Acesta estecompus din 4 capitole: 1. Practici de orientare și orientare în carieră din Europa 2. Orientare către carieră prin creativitate, metodologia creativă de rezolvare a problemelor și piese LEGO® 3. Metodologia de orientare în carieră pentru migranți și persoanele slab calificate (abordare, dificultăți și management) 4. CUM SE concepe și se folosește metodologia cu sfaturi practice și sugestii de implementare.

Setul de instrumente este disponibil în 6 limbi europene. Pentru a accesa toate limbile, puteți face click pe acest link

Pașii următori

La finalul procesului de consiliere, vi se vor recomanda diferite opțiuni de a progresa în traseul dumneavoastră profesional.

Puteți consulta lista noastră de cursuri și workshopuri care vă pot ajuta în atingerea obiectivelor dumneavoastră.

Mult succes!

Mulțumim pentru interesul dumneavoastră!

Dacă ați participat la consilierea din cadrul proiectului Acces la formare și carieră, puteți să ne transmiteți impresiile voastre despre cum s-a desfășurat procesul folosind formularul nostru de contact.