SC ROGEPA SRL, în calitate de beneficiar a demarat, în data de 03 ianuarie 2023, proiectul Acces pe piața muncii, Contract POCU 1080/3/16/3.1, 3.4/157050.

Obiectivul general al proiectului este: Îmbunătățirea capacității de ocupare sustenabilă a unui număr de 202 persoane din categoriile șomeri și persoane inactive din regiunea Nord-Vest, prin participarea la măsurile integrate și personalizate de informare, consiliere, mediere și formare oferite în cadrul proiectului.

Rezultate așteptate:

  • Cel puțin 250 persoane inactive sau șomeri din regiunea de Nord-Vest sunt identificate și informate despre oportunitățile oferite prin proiect.
  • 202 persoane vor fi recrutate să participe la activitățile proiectului în scopul ocupării sustenabile pe piața muncii.
  • 202 persoane inactive își vor crește șansele de ocupare pe piața muncii din regiune în urma unor evaluări și planificări personalizate și alocarea la activități de formare relevante, corelate cu nevoile pieței muncii identificate în regiunea de Nord-Vest.
  • 202 persoane inactive din regiunea NV vor fi înscrise la 9 cursuri de formare corelate cu nevoile pieței muncii din regiune, în scopul ocupării sustenabile și de calitate a acestora.
  • Cel puțin 72 Contracte Individuale de Muncă încheiate ca urmare a participării la activitățile proiectului.
  • Cel puțin 20 activități independente autorizate și demarate de persoane din GT în calitate de antreprenori.
  • Cele 202 persoane participante își vor schimba percepția privind aplicarea principiilor orizontale și a principiilor secundare promovate la nivelul CE.

Valoarea totală a proiectului: 3,426,695.85 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene (valoare eligibilă nerambursabilă) este de 3.255.361,06 lei.

Proiectul are o durată de 12 luni, având data finalizării 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.