Lansarea Proiectului Acces la Formare și Carieră

SC Rogepa SRL, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL, au demarat, în data de 09 februarie 2021, proiectul Acces la formare și carieră, Contract POCU/ 726/6/12/133979

Obiectivul general al proiectului este: Creșterea accesului și participării la formare profesională continuă a 660 persoane din grupul țintă prin informare, consiliere, formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare, actualizarea și dezvoltarea de competențe specifice economiei bazate pe cunoaștere.

Rezultate așteptate:

  • 660 persoane angajate care formează grupul țintă (persoane cu nivel scăzut de calificare, persoane din mediul rural, persoane cu vârsta peste 40 de ani) beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competențe),
  • Toate cele 660 persoane vor beneficia și de consiliere profesională pentru formare și dezvoltarea carierei,
  • Persoanele din GT care vor participa la workshopuri și cursuri își vor dezvolta competențele profesionale, transversale și pe cele de învățare,
  • 561 Persoane vor fi certificate ca urmare a sprijinului acordat,
  • 385 persoane își găsesc un loc de muncă mai bun ca urmare a sprijinului primit,
  • acces la o biblioteca online cu instrumente de evaluare a competențelor și de educație non-formală și informală.
  • 30 persoane din GT vor avea oportunitatea de a participa la o vizită de studiu internațională pentru a obține cunoștințe privind bunele practici la nivel de UE în domeniul Formării Continue.
  • Cele 660 persoane participante își vor schimba percepția privind aplicarea principiilor orizontale și a principiilor secundare promovate la nivelul CE.

Valoarea totală a proiectului este 4.714.474,22 lei, din care valoarea cofinanțării Uniunii Europene (valoare eligibilă nerambursabilă) este de 4.478.750,70 lei.

Proiectul are o durată de 24 luni, având data de demarare 09.02.2021 și data finalizării 08.02.2023.

Manager de proiect,
Liviana Marinescu