Loading posts...
  • Achiziții Februarie 2021

    Pentru implementarea proiectului Acces la formare și carieră, Contract POCU/ 726/6/12/133979, SC Rogepa SRL achiziționează, prin cumpărare directă, produse și servicii necesare pentru derularea activităților.