Marketing și Promovare - Partea a 4-a

Studiul Pieței Firmei în Mediul Concurențial

4.1 Problemele de analiză ale piețelor – prezentare generală

Analiza piețelor contemporane arată că fizionomia acestora se schimbă ca rezultat al acțiunii marilor forțe societale cum ar fi: progresul tehnologic, globalizarea și dereglementarea. Aceste forțe au generat o serie de comportamente cum ar fi:

Clienții – au ca așteptări o calitate superioară a produselor și serviciilor, prețuri accesibile, comoditate în achiziționarea bunurilor și serviciilor precum și o comunicare eficace folosind în acest scop internetul și alte surse. Ei percep mai puține diferențe reale între produse și manifestă mai puțină loialitate față de marcă;

Producătorii de bunuri de marcă – se confruntă cu o concurență acerbă din partea mărcilor autohtone și a celor străine, ceea ce duce la creșterea costurilor de promovare și la reducerea marjelor de profit;

Detailiștii cu vânzare prin magazine – au de suferit. Micii detailiști sucombă în fața firmelor puternice în domeniu pe care Ph. Kotler le denumește “ ucigași de categorie”. Detailiștii din magazine se confruntă cu o concurență crescândă din partea caselor de comenzi prin catalog, a firmelor cu vânzare prin poștă, a reclamelor din ziare, reviste și televiziune care se adresează direct clientului, a canalelor de televiziune pentru cumpărături de la domiciliu și a comerțului electronic pe internet. Drept rezultat marjele lor de profit se diminuează continuu. În consecință, detailiștii realizează o serie de activități conexe: divertisment, prelegeri, demonstrații și spectacole.

În condițiile date, firmele fac eforturi de adaptare cum sunt:

Reproiectare organizatorică – se trece la organizare de tip matricial în funcție de procesele esențiale în fiecare situație;

Contractare în exterior – multe firme preferă să dețină mai degrabă mărci decât active fizice, reducându-și capitalul. Ele contractează aproape totul din exterior, fapt care le reduce mult activele proprii dar le ridică gradul de eficiență economică;

Comerț electronic – cu ajutorul internetului consumatorii pot vedea cum arată produsele, pot citi specificațiile, pot căuta cele mai bune prețuri și condiții oferite de multitudinea vânzătorilor on –line după care pot comanda foarte rapid;

Alianțe – de la a încerca să câștige pe cont propriu, la a forma o rețea de firme partenere;

Furnizori- parteneri- firmele realizează puțini furnizori în cadrul unor relații de “parteneriat”;

Structură organizatorică după piață – de la organizarea în funcție de produse, la o organizare în funcție de segmentul de piață deservit;

Acoperirea globală și locală – de la acționa local, la a deservi atât piețe locale, cât și globale; Încurajarea unui sporit grad de inițiativă și antreprenoriat la nivel local.

În condițiile celor arătate mai înainte, marketerii au început să-și reconsidere filozofia, conceptele și instrumentarul astfel:

 • Marketingul relațiilor cu clienții – se trece de la concentrarea pe tranzacții la crearea unor relații profitabile pe termen lung. Firmele se concentrează asupra clienților profitabili, celor mai profitabile produse și celor mai eficiente și eficace canale de distribuție;
 • Valoarea pe viață a clientului: de la a face profit din fiecare vânzare, se trece la a obține profituri din gestionarea valorii asigurate de o relație îndelungată cu clientul. În cazul unor produse de care este nevoie în mod constant, unele firme se oferă să le furnizeze în regim permanent și la un preț unitar mai scăzut, deoarece vor obține comenzile clientului pe o perioadă mai îndelungată;
 • Cotă din achizițiile clienților – de la concentrarea în a câștiga o cotă de piață la concentrare pe a crea și a consolida o cotă din achizițiile clientului. Firmele își consolidează cota din achizițiile clientelei oferind o varietate mai mare de produse clienților existenți și instruindu-și angajații cum să facă vânzări încrucișate și să promoveze produsele mai scumpe;
 • Marketing direcționat (la țintă) – firmele doresc să deservească piețe –țintă bine definite. Marketingul la țintă este facilitat de proliferarea mass –mediei (reviste, canale TV și a grupurilor de comunicare pe Internet dedicate interselor speciale);
 • Adaptare la comandă– se trece de la vânzarea aceleiași oferte tuturor clienților la particularizarea acestora pe o piață țintă;
 • Baze de date pentru clienți – se trece de la culegerea de date despre vânzări la alcătuirea unui vast depozit cu date variate despre preferințele, caracteristicile demografice și profitabilitatea fiecărui client. Firmele pot să-și exploateze bazele de date pentru a identifica noi segmente și tendințe deevoluție dificl de depistat în alte moduri.
 • Comunicații de marketing integrate – de la utilizarea extensivă a unui singur instrument de comunicare cum ar fi publicitatea forței de vânzare la combinarea mai multor instrumente pentru a oferi clienților o imagine consecventă a mărcii la fiecare contact al clientului cu marca;
 • Canale de distribuție ca parteneri, se trece de la categorisirea intermediarilor ca o categorie de clienți la a-i trata ca pe parteneri în furnizarea valorii către clienții finali; Fiecare angajat trebuie să fie un marketer-se trece de la concepția că marketingul este doar sarcina personalului de marketing, de vânzări și de relații cu clienții, la recunoașterea faptului că fiecare angajat trebuie să se concentreze asupra clientului;
 • Luarea deciziilor pe baza modelelor analitice – trecerea de la empirism la fundamentarea deciziilor pe baza modelelor analitice și a datelor verificate despre modul de funcționare al pieței este un fapt recunoscut.

Capacitatea Pieței

Fie că este examinată global sau în structură detaliată pe segmente, fie pe zone mai restrânse ale acesteia – piața trebuie adusă în ultimă instanță la o formă cantitativă de exprimare care să servească firmei drept element de referință pentru dimensionarea propriei activități.

Deci va trebui evaluată capacitatea pieței în limitele căreia urmează a se desfășura activitățile de marketing.

Studiul capacității pieței urmărește determinarea:

 1. capacității efective a pieței;
 2. capacității potențiale a pieței.

Capacitatea efectivă a unei piețe reprezintă volumul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare ale unei mărfi realizate într-o perioadă de timp determinată și într-un perimetru geografic limitat. Capacitatea potențială a unei piețe reprezintă volumul maxim al tranzacțiilor ce pot fi realizate într-un perimetru geografic dat cu o anumită marfă într-o perioadă de timp determinată. Capacitatea pieței reprezintă principala dimensiune a pieței și se exprimă printr- o serie de indicatori din care relevanți se consideră a fi următorii: volumul cererii; volumul ofertei; volumul tranzacțiilor; cota de piață;

Volumul cererii exprimă modalitatea la care se recurge cel mai frecvent pentru exprimarea capacității pieței. Ph. Kotler scoate în evidență faptul că cererea poate fi estimată pentru șase niveluri diferite ale produsului, cinci niveluri diferite ale spațiului și trei niveluri temporare în total 90 de tipuri diferite de estimări ale cererii pe piață.

Pe piețe firmele care realizează creșteri constante ale cotei raționale și cotei afective vor ajunge în final și la creșteri ale cotei de piață și ale profitabilității. Volumul ofertei exprimă răspunsul firmei la „semnalele” cererii.

Dimensionarea ofertei este restricționată de o serie de factori dintre care relevanți considerăm că sunt următorii:

 • piața materiilor prime;
 • cheltuielile cu procurarea resurselor;
 • tehnologiile folosite.

Dimensionare a ofertei nu poate fi concepută fără a ține cont de restricțiile economice. Din această perspectivă, noi propunem o analiză pornind de la corelația încasărilor marginale cu costurile marginale. Încasarea marginală reprezintă sporul de încasare care se realizează ca urmare a vânzării unei unități suplimentare de producție dintr-un bun economic. Cheltuiala marginală reprezintă sporul de cheltuială determinat de achiziționarea de resurse necesare.

Volumul tranzacțiilor reflectă rezultatul confruntărilor cererii cu oferta și cuantifică dimensiunile pieței efective (reale). El este important după cum s-a văzut și la analiza ariei pieței în cuantificarea gradului de concentrare al pieței, fapt care permite culegerea de informații asupra dimensiunilor pieței respective. Cumpărătorii și producătorii luați separat sunt considerați primitori de preț (price taker).

Analiza Dinamicii Pieței Firmei

Practic dinamica pieței este determinată în principal de etapa în care se află piața țintă și piața produselor firmelor. O altă influență este exercitată de conjunctura pieței. Să le analizăm pe fiecare în parte:

Etapa în care se află piața țintă În evoluția sa, piața țintă parcurge mai multe etape: apariția; creșterea; maturitatea; declinul.

Etapa de apariție a pieței țintă – este marcată de:

 • existența în cadrul mediului a unei nevoi nesatisfăcute;
 • apariția unui întreprinzător care inițiază o afacere prin care își propune să satisfacă o nevoie.

Din această perspectivă, se pot delimita două situații:

 • apare o nevoie nouă și un produs nou; este situația în care asistăm la nașterea
  unei noi piețe și piața se identifică cu piața produsului;
 • nevoile sunt satisfăcute insuficient; este situația în care un întreprinzător potential
 • va iniția o nouă afacere producând sau vânzând produse similare cu ale altor întreprinzători existenți deja pe piața țintă.

Etapa de creștere a pieței este etapa în care firma intră pe piață și contribuie la creșterea vânzărilor. Într-o astfel de etapă, firma are două căi de pătrundere pe piață:

 • ocuparea uneia sau mai multor nișe;
 • concurarea directă a firmelor care deja operează în cadrul acesteia.

Etapa de maturitate – este etapa în care pe măsura apariției de noi concurenți, pozițiile neocupate de pe piață dispar. În aceste condiții, vânzările stagnează, pătrunderea pe această piață realizându-se prin “atacarea” celorlalți agenți de piață, produsele suferind un proces puternic de diferențiere.

Etapa declinului – este etapa în care pe măsura evoluției și apariției unor nevoi, firmele abandonează piața unor produse. Ca urmare ele crează noi produse și prin ele noi piețe, ciclul reluându-se pe altă bază.

Evoluția Pieței Produsului

Piața firmei este influențată de orientarea generală a pieței în care se înscrie produsul respectiv dar sunt și situații în care ea poate avea și tendințe particulare uneori chiar opuse celor generale determinate de:

 • natura și destinația produsului respectiv;
 • tipul relațiilor sale cu alte produse.

Sub raportul mobilității dimensiunilor sale piața produsului poate fi: elastică, slab elastică, inelastică. În vederea estimării vânzărilor la diferite niveluri ale prețului se pot utiliza coeficienții de elasticitate a cererii problemă pe care o vom aprofunda în subcapitolul 5.3 unde vom analiza mixul de marketing. Din punctul de vedere al mobilității, piața produsului este dependentă de o serie de factori obiectivi sau subiectivi dintre care vom analiza pe următorii: categoria de nevoi căreia i se adresează; gradul de accesibilitate a produsului; vârsta produsului; calitatea activităților de marketing; politica economică a statului.

Categoria de nevoi căreia i se adresează produsul constituie un factor deosebit de important al mobilității pieței. Astfel dacă:

– nevoile sunt presante (hrană, îmbrăcăminte etc.), produsul va avea o piață largă mai mult sau mai puțin rigidă reprezentată de un număr ridicat de puncte de desfacere, răspândite în toate localitățile;
– nevoile sunt secundare sau de ordin superior, și nu s-au generalizat ori nu sunt solvabile în masa largă a populației, atunci piața va fi mai concentrată și totodată mai elastică.

Gradul de accesibilitate a produsului este dependent de numărul și intensitatea consumului. Accesibilitatea poate fi apreciată pornind de la un sistem de relații între:

 • venit și preț;
 • preț și calitate;
 • prețul produsului respectiv și prețul produselor care-l pot substitui;
 • prețul celorlalte mărfuri.

Vârsta produselor este un factor a cărei importanță crește în lumea de azi.

Există multe produse fără vârstă cum sunt cele tradiționale ale căror însușiri (ambalaj, formă de prezentare etc.) rămân neschimbate de-a lungul unei perioade de timp.

În același timp, crește cercul produselor caracterizate printr-un anumit “ciclu de viață”. Pe parcursul existenței sale produsul are un ciclu de viață care terbuie corelat cu etapa de evoluție a pieței. Ciclul de viață al produsului poate fi împărțit în cinci perioade cu caracteristici distincte: înfințare; creșterea; maturitatea; declinul; dispariția.

<În perioada de înfințare – profitul este aproape inexistent; costurile sunt extrem de mari.Este perioada care trebuie parcursă cât mai repede posibil și inerentă oricărui început de afacere.

<În perioada de creștere profitul este în expansiune si determinat de creșterea volumului producției. In aceasta perioadă se impune studiul pieței pentru a asigura desfacerea producției.

<În perioada de maturitate: profitul atinge o valoare maximă; produsul se generalizează. Producătorul (vânzătorul) în calitate de purtător al ofertei trebuie să estimeze corect această perioadă. In acest moment se vor lua unele decizii strategice pe care le vom aborda în capitolul următor. In acest mod el vine în întâmpinarea cererii solvabile cu o ofertă elastică dorind să mărească perioada de maturitate a produsului sau să realizeze o nouă creștere.

<În perioada de declin profitul va descrește, concomitent cu reducerea volumului vânzărilor.

<Perioada dispariției produsului duce la pierderea profitului datorită opririi vânzărilor.