Confecționer - Suport de Curs - 04

Maşini şi Utilaje Folosite

Clasificarea mașinilor de cusut

a.  Maşini simple de cusut

 1. Maşini de cusut tighel simplu
 2. Maşini de cusut cu două ace
 3. Maşini de cusut tighel în zig-zag

b. Maşini speciale de cusut

 1. Maşini de surfilat
 2. Maşini de cusut ascuns
 3. Maşini de cusut elastic în lanţ
 4. Maşini de cusut butoniere
 5. Maşini de cusut nasturi
 6. Maşini de cusut cheiţe
 7. Maşini de brodat

4.1 Maşini simple de cusut

4.1.1 Maşini de cusut tighel simplu

Maşina simplă de cusut este utilajul principal în industria confecţiilor textile, fiind utilizată la realizarea cusăturii tighel. Această cusătură se foloseşte la majoritatea operaţiilor de prelucrare şi asamblare a reperelor produselor din ţesături. Din această cauză, este important ca operatorul să cunoască caracteristicile maşinii şi ale cusăturii, modul de funcţionare a maşinii şi mai ales trebuie sa-şi formeze deprinderi corecte de deservire şi de întreţinere a maşinii.

Mașina simplă de cusut este folosită pentru obținerea cusăturii – tighel. Ea funcționează cu două fire de ață, montate unul la partea superioară la ac, iar al doilea la partea inferioară la suveică. Mașina este acționată mecanic, cu ajutorul unui motor electric având o putere P= 0,25 – 0,4 kW, în funcție de robustețea și construcția mașinii. Viteza de coasere la mașina simplă este variabilă. Astfel mașinile cu apucător oscilant funcționează cu o viteză redusă, în timp ce mașinile cu apucător rotativ au viteza de coasere de 2000 până la 6000 împunsături/min.

Industria confecțiilor din țara noastră este dotată cu mașini simple de diferite construcții, ca: mașini Super și Metalotehnica de constructie românească, mașini PFAFF, Durkopp și Singer de construcție germană, NEECHI italiană, Minerva cehoslovacă,  Luznic poloneză etc.

Mașina simplă de cusut funcționează cu productivitate ridicată realizând 3000 – 4000 împunsături/minut. Ea este prevazută cu apucător rotativ și ungere centrală, fiind alcătuită din două părți principale: masa de lucru și corpul mașinii.

Masa de lucru este partea care formează suportul mașinii. Masa mașinii este formată din: masa propriu-zisă 1, prevazută cu motorul electric 2, de la care se face acționarea arborelui principal. Cuplarea motorului cu arborele principal al mașinii se face prin pedala 3, care, împreună cu tija 4 și pârghia dublă 5, cuplează discul de fricțiune 6 cu discul 7 de pe axul motor. Prin acest contact, mișcarea de rotație a motorului 2 se transmite, prin roata de curea 8 și cureaua 9, la roata 10, montată pe arborele mașinii. Decuplarea celor două discuri se face de către arcul 11, care acționează pârghia 5 în sens invers cuplării.

Corpul mașinii reprezintă partea superioară în care sunt montate mecanismele funcționale și organele lucrătoare ale mașinii. Acestea sunt încorporate în carcasa de fontă, prevazută cu o placă de bază care se așează pe masa mașinii. În partea dreaptă se afla roata-volan și roata de curea prin care se acționeaza arborele mașinii.

Rolul mașinii simple în procesul de producție este de a realiza cusătura tighel necesară coaserii la operațiile de asamblare și fixare a detaliilor la îmbrăcăminte. Cusătura tighel este caracterizată prin aspect identic și dimensiuni egale pe ambele fețe ale materialului cusut. La cusatura-tighel, pașii cusăturii sa pot depune în serie, în paralel sau oblic. În funcție de poziția pașilor, cusătura-tighel poate fi : simplu, tighel în paralel sau tighel în zigzag.

Cusătura – tighel se formează din două fire de ață care se depun pe ambele fețe ale materialului de cusut. Cele două fire se împletesc prin puncte de legătură care se formează prin mijlocul grosimii straturilor ce se prelucrează. Între punctele de legatură ale celor două fire se formează pasul p, care are o lungime variabilă de la 0 la 5 mm. Tighelul simplu este caracterizat ca o cusătură cu elasticitate redusă; de aceea se utilizează cu precădere la coaserea îmbrăcămintei din țesături.

Tighelul simplu este utilizat la diferite cusături, dintre care cele mai importante sunt cusăturile de încheiat și brodat.

Organele de lucru

Organele de lucru la mașina de cusut sunt cele care participă direct la formarea cusăturii. Acest organe, care, în timpul coaserii, vin în contact direct cu firele de ață sau materialele cusute, sunt descrise în continuare.

A. Acul

Părţi componente:

Acul este format din:

1– butucul – care se montează în tija-suport

2 – tija

3 – vârful

4 – orificiul ce conduce firul

5 și 6 – șanturi cu rolul de a proteja firul în timpul coaserii.

Dimensiunile acului diferă în funcție de finețea firului de ață, de finețea materialului cusut și de operația ce se execută. În general, acele utilizate la mașinile de cusut au urmatoarele dimensiuni: lungimea totală de la 35  la 50 mm, diametrul tijei de la 0,55 la 2,1 mm, iar lungimea orificiului prin care trece ața de cusut de 1-2,5 mm. Finețea acului de cusut este dată prin gradul de subțiere care se exprimă în sutimi de milimetru. În industria confecțiilor din țara noastră sunt utilizate acele mașini având finețea de la 70 la 150, crescând și descrescând din 10 in 10.

Rol: Acul îndeplinește rolul de a transporta firul prin straturile de material și de a forma ochiul pentru împletire cu firul de la suveică.

Mişcări: Acul executicări de translaţie pe verticală (coborâre – ridicare).

B. Conducătorul de fir

Rol

Conducătorul de fir are rolul de a conduce firul de la ac și de a-l tensiona după ce a fost împletit cu firul de la suveică.

Mişcări

Conducătorul de fir execută o mişcare de oscilaţie.

Părţi componente

1– conducătorul de fir

2 – brațul debitor

C. Apucătorul

Rolul

Apucătorul îndeplinește funcția de a prinde bucla formată de ac și de a o împleti cu firul de la suveică.

Mişcări

La mașina Super, apucătorul efectuează două rotații pentru fiecare rotație a arborelui  principal, în care la prima rotație, iese din buclă și merge în gol.

Părţi componente

1– corpul

2 – vârful de prindere

3 – locașul pentru susținerea pe ax

D. Suveica

Rolul

Suveica are rolul de a purta firul interior și de a-l tensiona pentru formarea cusăturii.

Mişcări

Suveica nu execută nici o mişcare în timpul coaserii.

Părţi componente

1– corpul

2 – locașul de stabilizare în carcasă

3 – suportul bobinei fir

4 – dispozitivul de tensionare a firului

5 – portița de asigurare cu arborele principal al mașinii.

E. Transportorul

Rol

Transportorul îndeplinește funcția de de a transporta materialul în timpul coaserii.

Părti componente

Este compus  dintr-o cremalieră dințată, prevazută cu două sau trei rânduri de dinți.

Miscări

Pentru transportarea materialului, transportorul efectuează o miscare complexă compusă din: ridicare, înaintare, coborâre și retragere, de unde ciclul este reluat.

F. Picioruşul de presare

Rol

Piciorușul presează straturile de material pe transportor în vederea realizării transportului.

Părți componenete

Piciorușul este alcatuit din talpa 1, montată la suportul 2, orificiul 3 și locașul de montare 4. Piciorușele pot fi de diferite tipuri, în funcție de cusăturile ce se realizează în procesul coaserii. Astfel, se deosebesc: picioruș simplu I, picioruș cu articulație II și picioruș cu rola III.

Piciorușul simplu are talpa și suportul dintr-o singură piesă, fiind lipsit de mobilitatea necesară presării materialului.

Piciorușul cu articulație are talpa calculată la suport, ceea ce permite o bună presiune a materialului atât pe straturile simple cât și pe straturile cusute cu denivelări.

Piciorușul cu rolă are în locul tălpii o rola de presiune care asigură o tensionare a stratutului superior în timpul coaserii.

Miscări

Nu execută mişcări în timpul coaserii, în afară de o uşoară saltare la ridicarea transportorului deasupra plăcuţei acului.

Deservirea și ungerea mașinii de cusut

În procesul de producție, mașina Super este deservită de către un muncitor. Asigurarea ciclului de funcționare în condiții normale este determinată de o deservire, întreținere și ungere corespunzatoare în conformitate cu normele tehnice de folosire a mașinii.

Deservirea mașinii

Pentru a putea fi utilizată în procesul de producție, mașina de cusut necesită următoarele lucrări de pregătire:

 • curățarea și ștergerea de scame și praf a corpului și a mesei de lucru;
 • infilarea firului de ață în ac;
 • cuplarea motorului electric cu sursa de energie prin rotirea comutatorului;
 • bobinarea firului pentru suveică;
 • infilarea firului pentru suveică;
 • infilarea cusaturii prin coaserea pe deșeuri de material.

Pentru coasere, materialul este așezat sub piciorușul de fixare, după care se acționează pedala pentru funcționarea mașinii. Verificarea cusăturii se face sub aspect calitativ, urmărindu-se uniformitatea și desimea pașilor, aspectul estetic pe ambele fețe etc.

Ungerea mașinii

Operația de ungere a mașinii de cusut se face pe baza recomandărilor din cartea tehnică a fiecărei mașini. Mașina de cusut se unge cu ulei special Tb 5005. Punctele de ungere sunt marcate pe carcasa mașinii astfel încât sa fie ușor vizibile. La mașina de cusut industrială se face ungerea centrală cu circuit continuu. Pentru aceasta, instalația de ungere este prevazută cu un bazin central în care se găsesc lubrifiantul și mecanismele de ungere la partea superioară și la apucător. Alimentarea rezervorului cu ulei se face de către personalul de întreținere al secției  sau al întreprinderii.

4.1.2 Mașini de cusut cu două ace

Mașina de cusut cu două ace, asemanatoare mașinii simple de cusut, prin numărul acelor și al firelor de ață care execută coaserea. Ca formă și părți componente, este asemanatoare mașinii simple, având două ace, una sau două garnituri de suveică și piciorușul cu lățime mai mare decât la mașina simplă.

Maăina cu două fețe este construită în două variante: o variantă care funcționează cu patru fire de ață, având două ace și două garnituri, și o variantă ce funcționează cu trei fire de ață, având două ace și o garnitură.

4.1.3 Mașina de cusut zigzag

Mașina de cusut zigzag are posibilitatea de deplasare laterală a cadranului în care glisează tija port-ac sau de deplasare a transportorului odată cu cusatura, astfel încât rezultă o cusătură cu pași de tighel în formă oblică. Lățimea pasului de cusătură poate fi reglată între 0 – 8 mm, în pasul cusăturii poate fi reglat de la 0 – 4,5 mm.

Caracteristic acestei mașini este faptul că tija acului în afară de mișcarea de ridicare coborâre, mai execută și o deplasare laterală. Apucătorul rotativ este amplasat transversal pe direcția de coasere.

Distanta p reprezintă pasul cusăturii, iar distanța d reprezintă lățimea pasului. Cele mai moderne tipuri de mașini execută 2000 împunsături/min.

Mecanismele mașinii sunt aceleași ca la mașina simplă de cusut, singura deosebire o constituie mecanismul de deplasare laterală a tijei acului.

Măsuri de protecție a muncii la mașinile simple de cusut

La mașinile simple de cusut se produc accidente de muncă dacă nu sunt luate măsuri de prevenire.

Accidente de muncă

Accidentele pot fi mecanice și electrice.

Accidentele mecanice pot surveni de la acul de cusut, prin înțepări la degete, de la picioruș, prin strivire, și de la cureaua de transmisie, prin smulgeri și înțepături.

Accidentele electrice au drept cauză defectarea carcasei întrerupătorului, supraîncălzirea motorului electric și producerea de scurtcircuite datorită nelegării instalației la pământ.

Pentru prevenirea accidentelor de muncă sunt necesare: instruirea tehnică a personalului operativ, aplicarea dispozitivelor de protecție și folosirea echipamentului individual de protecție.

Instruirea tehnică a personalului de deservire se face atât la angajare cât și periodic.

Cele mai importante măsuri pe care trebuie să le cunoască și să le aplice personalul operator sunt date în continuare.

Înainte de începerea lucrului, se va verifica:

 • dacă masa mașinii este fixată pe cadrul metalic de susținere;
 • dacă corpul mașinii este montat în bolțurile de articulație cu masa de lucru;
 • dacă motorul electric este montat pe cadrul de fixare, pentru a nu cădea în timpul lucrului, iar instalația electrică este izolată;
 • dacă motorul electric este legat la pământ pentru evitarea electrocutărilor;
 • dacă carcasa de la întrerupător nu este spartă sau căzuta de la locul său;
 • dacă mașina este dotată cu dispozitive de protecție la ac și transmisie;
 • dacă cadrul de susținere a mesei de lucru este montat pe suporturi de cauciuc sau de plută.

În timpul lucrului, se vor respecta următoarele:

 • curățirea și ungerea se vor face numai după ce mașina a fost oprită și întrerupt curentul electric;
 • punerea mașinii în funcțiune se face numai după ce mașina a fost oprită și întrerupt curentul electric
 • punerea mașinii în funcțiune se face numai după ce dispozitivele de protecție la ac și la transmisie au fost montate la mașină;
 • pornirea și oprirea mașinii se vor face numai prin pedală fără a se pună mâna pe volant;
 • în timpul lucrului, privirea va fi îndreptată numai asupra lucrului și utilajului;
 • se interzice muncitoarelor să lucreze la mașina de cusut fără basma de protecție la cap;
 • schimbarea sau punerea curelei în timpul funcționării mașinii este interzisă;
 • toate reparațiile și intervențiile la mașina de cusut se vor face numai de către personalul calificat în acest sens;
 • în timpul funcționarii, dacă se aud zgomote suspecte, operatorul este obligat să oprească mașina și să anunțe mecanicul de serviciu.

4.2 Maşini speciale de cusut

Numărul de cusături ce se pot executa la mașina de cusut tighel nu a reușit să rezolve unele operații ce continuă să fie executate manual.

Mașinile speciale de cusut au rezolvat această problemă astfel încât operațiile manuale mai dificile au putut fi executate la diverse tipuri de mașini speciale.

Operațiile ce se pot executa la aceste mașinii sunt: festonul butonierelor, executarea cheițelor, cusutul nasturilor, însăilarea unor piese, pichiriu reverelor, surfilatul cusăturilor, executarea stafirului, operații de brodat, precum și o serie de operații de fixare sau de montare a detaliilor produselor.

4.2.1 Mașina de cusut și surfilat triploc

Mașinile de cusut și surfilat sunt utilizate la coaserea materialelor efectuând concomitent surfilarea marginilor țesăturilor sau tricoturilor și tăierea rezervei cusăturii la o anumită distanță. Mașina triploc lucrează cu două sau trei fire de ață, având un singur ac și două apucătoare.

Mașina triploc are o productivitate ridicată, viteza de lucru a mașinilor moderne ajungând pâna la 7000 împunsături/min.

Organele de lucru ale mașinii de cusut triploc sunt acul, două apucătoare, transportorul piciorușului de presare a materialului, cuțitele.

Acul este drept, iar deasupra urechii are o cavitate longitudinală adâncă. La capătul acestei cavități și la baza șantului de ghidare a firului se găsește o mică proeminență care ajută la prinderea buclei de ac de către apucătorul inferior.

Apucătoarele diferă ca formă, unul fiind inferior și celălalt superior.

Transportorul este format din două părți : transportorul diferențial (din față) și transportorul principal (din spate). Finețea dinților transportorului este aleasă în funcție de finețea materialului ce se coase.

Piciorușul de presiune servește la fixarea materialului și are lățimea în funcție de lățimea transportorului și de grosimea materialului.

Cuțitele servesc la tăierea și îndepărtarea surplusului de material. Cuțitele au mărimea în funcție de grosimea materialului, de placa acului și de dinții transportori.

Mașina triploc este acționată de un motor electric, care prin intermediul volantului transmite o mișcare de rotație a arborelui principal. Arborele principal pune în mișcare toate mecanismele mașinii.

4.2.2 Mașini de cusut ascuns

Mașinile de cusut ascuns sunt folosite pentru executarea unor cusături ce nu trebuie să apară pe fața produsului. În acest caz acul străpunge materialul astfel decât la mașinile studiate pâna acum și anume, străpungerea se face sub un anumit unghi. Mașinile de cusut ascuns sunt de diferite forme și tipuri. Organele de lucru la aceste mașini sunt diferite de cele de la mașina simplă și anume : un ac curb, un apucător de tip furcă și transportor de formă specială.

În funcție de greutatea materialului, natura acestuia și finețea aței, se folosesc ace de diferite fineți.

Apucătorul are forma unei furci, acul pătrunzând între cele două brațe, iar gheara de pe brațul superior reține bucla formată de ac. Apucătorul execută mișcări spațiale complexe.

Transportorul are forma unei plăcuțe dințate la partea inferioară și lucrează deasupra materialului.

Mașinile mai sunt dotate cu o piesă specială, îndoitorul care este o placuță așezată perpendicular pe placuța transportoare. Această piesă îndoaie materialul pentru a permite acului să patrundă țesatura și mai are rolul de transportor suplimentar. Este montat sub platforma mașinii.

Caracteristic acestor mașini este deci faptul că organele de lucru, adică acul, apucătorul, transportorul sunt situate deasupra materialului, iar materialul se așează cu fața spre placa de bază a mașinii.

Mașina de cusut pichir lucrează cu un ac curb, realizând o cusătură lanț într-un fir. Mașina este utilizată la executarea pichiriului la guler și revere, prinzând pânza întăritoare pe țesatură în mod lejer astfel ca reverul să se ruleze.

Mașina de cusut stafir este asemanatoare ca formă și structură cu mașina pichir și este folosită la prinderea tivurilor.

Aceste mașini se folosesc în producția de serie mare, asigurând o productivitate ridicată și o calitate superioară operațiilor ce le execută.

4.2.3 Maşini de cusut elastic în lanţ

Mașina de cusut în lanț cu un fir
Această mașină execută cusătura numai cu un singur fir de ață și nu este prevazută cu suveică pentru că nu lucrează cu firul interior. Celelalte organe ale mașinii sunt asemănătoare cu ale mașinii simple de cusut. Specific acestei mașini este un apucător de formă specială, care realizează introducerea buclelor de ață în mod succesiv una în alta.

Mașina de cusut în lanț cu un fir poate fi cu apucător oscilant sau rotativ. Această mașină se foloseste în special pentru realizarea cusăturilor ajutătoare, ușor deșirabile, având avantajul că apucând un capat al firului de ață, prin simpla tragere, se deșiră.

Întrucât este un utilaj industrial, mașina de cusut cu un singur fir de ață are o întrebuințare foarte redusă în croitoria de comandă.

Mașina de cusut în lanț cu două fire
Această mașină se aseamănă cu mașina de cusut în lanț cu un fir, deosebirea constând în faptul că apare în lucru și al doilea fir de la apucător.

Există și mașini de cusut lanțisor dublu care lucrează cu două ace și două apucătoare situate la o anumită distanță. Se obțin astfel două cusături lanțisor situate paralel. Acest tip de cusătură se foloșeste la introducerea unei benzi elastice între cele două cusături.

4.2.4 Mașina de cusut butoniere

Mașina de cusut butoniere este un utilaj semiautomat cu o funcționare complicată. La această mașină muncitorul intervine numai la așezarea și scoaterea produsului din mașină, coaserea și tăierea butonierei, oprirea mașinii executându-se automat.

Mașinile de cusut butoniere se clasifică din mai multe puncte de vedere:

 • după construcția organelor de lucru: mașini de butoniere cu suveică și apucător, mașini de butoniere cu apucător;
 • după numărul firelor de ață: mașini cu două fire, cu trei fire ;
 • după modul de formare a cusăturii : cu cusătură în zigzag, cu cusătură în lanț;
 • după modul de tăiere a butonierei : cu tăierea înainte de executarea butonierei, cu tăierea după executarea butonierei;
 • după natura țesăturilor : mașini ușoare, mașini grele.

Mașinile pot executa butoniere simple (la ambele capete drepte), cu cap rotund și butoniere cu fir de întărire.

Mașina de cusut butoniere drepte este una din mașinile foarte des folosite în producția de serie mare. Coaserea butonierei se face pe principiul cusăturii în zigzag.

Organele de lucru ale mașinii sunt: acul, apucătorul, transportorul, debitorul – întinzător de fir, cuțitul superior de tăiere a materialului, cuțitele de tăiere a celor două fire de ață.

Transportorul mașinii are o construcție și un sistem de lucru deosebit de transportorul mașinilor studiate anterior. Mecanismele mașinii sunt mai complexe și mai multe ca la mașina simplă de cusut; în afară de mecanismele studiate această mașină are o serie de mecanisme speciale: mecanismul de deplasare laterală a acului, mecanismul de transportare a materialului, mecanismul cuțitelor, mecanismul de oprire și pornire a mașinii.

Mecanismul de deplasare laterală a acului este asemănător cu cel de la mașina de cusut zigzag, deci tija acului pe lângă mișcarea de ridicare- coborâre mai primește și o mișcare de oscilație în jurul unui punct fix.

Mecanismul transportorului are mișcarea comandată de o camă plană prevazută cu două șanțuri de ghidare; unul corespunde mișcării laterale a materialului, iar celălalt corespunde mișcării de înaintare- retragere.

Această camă dirijează și alte mecanisme ale mașinii ca : mecanismele pentru oprirea mașinii, mecanismul pentru tăierea butonierei, mecanismul de tăiere al firului de ață inferior, tensionarea celor două fire de ață.

Mecanismul cuțitului are rolul de a tăia butoniera după executarea ei, iar tăietura trebuie să fie perfect paralelă cu  marginile butonierei și în interiorul ei.

Mecanismul de pornire și oprire este pus în funcțiune prin apăsarea pedalei de pornire, iar oprirea se face automat după executarea ultimei împunsături de formare a butonierei.

Funcționarea mașinii. Arborele principal primește o mișcare de rotație prin intermediul a două curele de transmisie de la motorul electric, mașina având posibilitatea de a lucra cu două viteze.

Arborele principal transmite mecanismului acului mișcarea astfel încât tija acului execută o mișcare de ridicare – coborâre și de oscilație în jurul unui punct fix. Cama spațiala dirijează deplasarea de înaintare – retragere a plăcuței transportoare, mecanismul, de tăiere a butonierei, mecanismul cuțitului de tăiere a firului inferior, mecanismul de tensionare a celor două fire de ață.

Oprirea mașinii se execută prin comanda unui dispozitiv cu arcuri, care acționeaza asupra volantului mașinii.

4.2.5 Mașina de cusut nasturi

Această mașină este semiautomată întrucât intervenția muncitorului se face numai la fixarea nasturelui, a produsului în mașină și apoi la scoaterea produsului după coasere.

Mașinile de cusut nasturi se clasifică astfel:

 • după forma și felul nasturelui: mașini pentru coaserea nasturilor cu două, cu patru orificii, cu ureche, cu picioruș;
 • după felul cusăturii: mașini pentru coaserea nasturilor în lanț cu un fir, în lanț cu două fire, rigid (cu suveică);
 • după mișcarea organelor de lucru ale mașinii: mașini la care se deplasează numai acul, numai dispozitivul de fixare a nasturelui, sau mașini cu cu mișcări combinate.

La baza procesului de coasere al nasturilor stă cusătura zigzag.

Mașina de cusut nasturi are posibilitatea de reglare a pasului pe orizontală, în funcție de marimea nasturelui, amplasarea orificiilor și numărul orificiilor; de asemenea se mai reglează numărul de împunsături în fiecare orificiu.

Cele mai actuale mașini de cusut nasturi au sistem automat de alimentare a nasturelui.

Organele de formare a cusăturii sunt: acul, apucătorul rotativ, transportorul, întinzătorul de ață, cuțitul de tăiere al firului.

Mecanismele mașinii sunt corespunzătoare organelor principale care participă la coaserea nasturelui: mecanismul acului, mecanismul de deplasare a produsului, mecanismul apucătorului, mecanismul întinzătorului de ață, mecanismul cuțitului și mecanismul de comandă.

Mecanismul acului are rolul de a a sigura executarea împunsăturilor în mod alternativ în orificiile nasturelui. Tija acului are o mișcare de ridicare – coborâre primită prin intermediul unui sistem bielă – manivelă de la arborele principal și o mișcare de oscilație comandată de o camă cu profil.

Mecanismul de deplasare a produsului are rolul de a transporta materialul împreună cu nasturele atunci când acesta din urmă are patru orificii. Când nasturele are două orificii este suficientă numai deplasarea tijei acului care pătrunde alternativ în cele două orificii.

Mecanismul este comandat de aceeași camă care este prevazută cu o renură (un canal) corespunzatoare pe partea din spate.

Mecanismul apucătorului este acționat de arborele principal care imprimă mișcarea de rotație, iar mișcarea de deplasre laterală este transmisă de la renura exterioară a camei de comandă.

Mecanismul întinzătorului de ață are rolul de a prinde bucla firului de ață pentru ca apoi să o lărgească și să o întindă.

Mecanismul de comandă are rolul de a regla numărul de împunsături ce revin orificiile nasturelui, de a stabili momentul de deplasare a materialului și de a opri mașina după coaserea nasturelui.

Funcționarea mașinii. Arborele principal primește mișcarea de rotație prin intermediul unei curele de transmisie de la un electromotor.

Tija acului primește o mișcare de ridicare – coborâre printr-un sistem bielă – manivelă și o miscare de deplasare laterală necesară executării cusăturii zigzag dirijată de un disc de comandă. Apucătorul primește mișcarea de rotație de la arborele principal printr-un sistem șurub melc, roată melcată. Placa de transport primește mișcarea de înaintare – reglare și deplasare laterală de la o camă de comandă. Dispozitivul de fixare a nasturelui este montat pe placa de transport, dar mișcarea sa este comandată de o camă spațiala. Toate aceste mecanisme au mișcările perfect sincronizate astfel încât să se poata executa coaserea nasturilor fără dificultăți.

4.2.6 Mașina de cusut cheițe

Această mașină efectuează cusătura din două fire de ață, având ca particularitate față de alte mașini un dispozitiv de fixare elastică a materialelor pe placa transportorului și dicul de comandă cu șanțuri de diferite forme, necesare deplasărilor laterale și longitudinale prin depunerea firelor de ață.

Organele de lucru ale mașinii de cusut sunt: acul, debitorul – întinzător, apucătorul și dispozitivul de presare.

Mașina este pusă în funcțiune de către un motor electric, capacitatea de producție fiind în funcție de dimensiunea cheițelor, de numărul firelor și al împunsăturilor efectuate.

4.2.7 Mașina de brodat

În procesul de confecționare a îmbrăcămintei pentru femei și copii, precum și a lenjeriei un rol deosebit îl au broderiile efectuate mecanizat.

Mașina de brodat execută broderia cu ajutorul gherghefului care este dirijat de muncitor. Mașina poate lucra cu un ac sau cu mai multe ace.

În producția industrială se folosesc mașini de brodat care execută cusătura prin intermediul unei came cu profil corespunzător cusăturii ce urmează a fi realizată. Cu ajutorul camei mișcarea necesară broderiei se transmite la nivelul acului. Modelul broderiei este dat de profilul camei de comandă care se schimbă la fiecare model.

Pentru broderii se mai folosește și mașina de brodat cu patru capete. Aceste mașini funcționează semiautomat, lucrează pe bază de cartele pe principiul mașinii jacard, care dirijează și efectuează complet broderia din desen. La această mașină, muncitorul supraveghează și intervine la eventualele ruperi de fire. Mașina cu patru capete de lucru prezintă avantajul că poate sa lucreze cu trei sau două capete de mașină prin deconectarea axului comun. Mașina este acționată de un motor electric montat sub nivelul mesei de lucru.