Competențe Antreprenoriale - Partea a-5-a

5.1. Piața

Definirea pieței

Este mai întâi de toate “un spațiu economic” care are la bază raporturile ce se stabilesc între cerere și ofertă, între consumatori și producători, fiind în esență un ansamblu de raporturi de schimb.

Piață hotărăște ce să se producă, cât să se producă și ce preț poate fi cerut.

Pe fiecare dintre acestea există interlocutori: lucrători, finanțatori, clienți, furnizori, concurență, sindicate, între care se stabilesc raporturi diferite de muncă, de împrumut, de achiziție, de vânzare, de colaborare, de confruntare.

În literatura economică se întâlnesc foarte multe definiții ale pieței, în funcție de orientarea scolii sau a curentului de gândire economică și în special a aspectelor economice care se doresc a fi evidențiate.

În general, prin piață se înțelege întâlnirea la un anumit moment dat și într-un anumit loc al consumatorului, a nevoilor și dorințelor sale, exprimate prin cerere, cu posibilitățile producătorului exprimate prin oferta. Acest angrenaj naște un preț și un nivel cantitativ de tranzacție, de schimb.

Prin activitatea desfășurată, organizația urmărește să-și îmbunătățească poziția deținută pe piața la un moment dat. Realizarea acestui obiectiv presupune definirea clară a pieței și precizarea raporturilor în care se afla întreprinderea față de ceilalți concurenți.

Tipuri de piață

Principalele forme de piață sunt:

Piața de mărfuri

Pe aceasta piață se întâlnesc, în principal bunuri pentru consum și bunuri pentru investiții. Cele două tipuri de piețe au caracteristici comune, dar și diverse. Concurența acționează prin preț, calitate, ofertă, cerere.

Piața serviciilor, care include prestațiile executate de întreprinderi.

Și serviciul este o marfă, el având caracteristicile acesteia, dar și unele aspecte particulare (relație directă între furnizor și client, intangibilitatea serviciilor etc.). Concurența apare din tariful practicat, structura și calitatea serviciilor.

Piața capitalurilor, care include operațiile de credit și cele cu hârtii de valoare (acțiuni și obligațiuni). Concurența se manifesta prin rata dobânzilor practicate, dividendul asigurat la acțiuni, dobânda pentru obligațiuni, raportul dintre cererea și oferta de hârtii de valoare.

Piața forței de muncă, cuprinde cererea și oferta de resurse umane. Concurența depinde de șomajul existent și calificarea forței de muncă. Concurența stimulează pregătirea profesională și utilizarea corespunzătoare a acestei resurse.

Piața valutară, care include relațiile de schimb dintre diverse valute. Competitivitatea rezultă din cursul de schimb care, la rândul lui, reflectă nivelul de dezvoltare economică a țării și permite o competitivitate pe piața internațională.

Piața are un rol hotărâtor în alocarea și utilizarea resurselor ca și în organizarea, gestionarea și reglarea economiei naționale și presupune existenta și respectiv funcționarea simultană a mai multor tipuri de piață.

5.2. Componentele care definesc piața

Consumatorii, respectiv utilizatorii, constituie componenta cea mai importanta a pieței, având în vedere că ei exercită în toate cazurile o influență directă asupra vânzărilor unui produs. Natura și caracteristicile acestora sunt foarte variate in funcție de sectorul de activitate.

De exemplu, pentru produsele și serviciile de larg consum (alimentare, de locuit, de odihnă, de transport) consumatorii, respectiv utilizatorii care se constituie în așa-ziși clienți finali, sunt formați din indivizi sau menaje (gospodarii familiale); pentru produsele și serviciile industriale (materii prime, semifabricate, echipamente industriale) clienții finali sunt întreprinderile sau organizațiile susceptibile de a le cumpăra.

Cumpărătorii unui produs, în anumite cazuri, se confunda cu consumatorii. Este, de exemplu, cazul pentru țigarete. Dar în multe situații cele două categorii nu se regăsesc cu exactitate. Astfel, in cazul deodorantelor pentru bărbați, cumpărătorii sunt adesea soțiile.

Prescriptorii, reprezintă acei componenți ai pieței care nu consumă și nici nu cumpără un produs sau serviciu ci doar dau sfaturi în legătură cu consumul, respectivă utilizarea acestuia.

Astfel, arhitecții exercită influență asupra societăților de construcții când se pune problema alegerii materialului și echipamentelor ce vor fi puse în opera. Uneori este vorba nu numai de sfaturi, ci și de prescripții, imperative cărora cumpărătorul trebuie să se conformeze. De exemplu, produsele farmaceutice vândute pe baza de rețetă se prescriu de către medici.

Distribuitorii, sunt cei care își găsesc locul între producători și consumatori și cuprind: angrosiști, detailiști, negociatori. Ei nu sunt însă intermediari pasivi, ci exercita, in general, o mare influenta asupra consumatorilor, fie prin alegerea produselor pe care le vor vinde, fie prin prezentarea și promovarea acestor produse, fie prin rolul de sfătuitori pe care-l joacă adesea pe lângă cumpărători (farmaciști, opticieni).

Distribuitorii constituie deci, în special pentru întreprinderile producătoare de bunuri de larg consum, o componenta importanta a pieței.

Producătorii concurenți, influențează volumul vânzărilor, unei întreprinderi în special prin comportamentul lor în materie de politica de gama de produse oferite, de prețuri practicate, de comunicații și de distribuție.

Analiza necesităților beneficiarilor și ofertei concurenților

O analiză a necesităților beneficiarilor și ofertei concurenților permite o mai bună înțelegere a segmentului pe care vrei să lansezi o afacere și cresc șansele de succes ale acesteia. De asemenea, există o serie de riscuri ce pot fi evitate, dacă se realizează un studiu înainte de a investi într-o noua companie. Unele afaceri pot crește și fără cercetare, dar este vorba, în special, de companiile lansate de antreprenori cu experiența pe piața respectivă.

În analiza necesităților beneficiarilor trebuie să aibă în vedere următoarele trăsături:

 • comportamentul consumatorului/ beneficiarului este dinamic, există foarte puține reguli absolute ale comportamentului uman;
 • comportamentul consumatorului/ beneficiarului determină interacțiuni, fiind necesar să se cunoască ce cred consumatorii (percepție), ce simt (impresie) și ce fac (conduită), precum și care sunt factorii care îi influențează (mediul înconjurător);
 •  comportamentul consumatorului determină schimburi între participanții la procesul de vânzare- cumpărare;
 •  consumatorii sunt foarte diferiți unul de celălalt;
 • consumatorii acționează mai degrabă emoțional decât rațional și pot acționa diferit în momente de timp distincte;
 • comportamentul consumatorului poate fi influențat, acesta poate învăța și își poate schimba atitudinile și comportamentul.

Factorii care determină comportamentul consumatorilor referitor la cumpărarea unui bun sau serviciu nu se referă doar la necesitățile fizice (hrană, adăpost, îmbrăcăminte) și nu depind în exclusivitate de puterea sa de cumpărare (preț, venit). Cele mai multe teorii consideră comportamentul consumatorului ca fiind o funcție determinată de factori socio-culturali și de trăsături personale.

În economia de piață, atât producătorul cât și consumatorul au posibilitatea de a alege în mod liber cât, unde și cum pot să ofere și respectiv să solicite, piața fiind aceea care stabilește ce se produce și cât se produce. Ca atare, întreprinderea, care are ca obiect de activitate producerea de bunuri și servicii destinate pieței, trebuie sa cunoască anticipat nevoile reale ale societății, pe care i le poate indica piața. Întrucât, indiferent de profil, întreprinderea trebuie să se afle în contact direct cu piața, analiza condițiilor de piață prezintă deosebită importanță pentru prezentul și mai ales pentru viitorul ei, mecanismul pieței constituind “ barometrul” situației actuale și de perspectivă.

Etapele elaborării unui studiu

 • se stabilește metodologia realizării studiului
 • de asemenea se precizează atribuțiile părților implicate se impune, la acest nivel, o minima cunoaștere a pieței

Elemente componente

 • obiectivul studiului (ex: definirea segmentelor de piață aferente produsului în cauză; precizarea imaginii produsului în rândul consumatorilor; stabilirea nivelului de preț acceptat de consumatori etc.)
 • informațiile care urmează a fi culese. Culegerea informațiilor va ține seama de încadrarea acestora în cele două mari categorii: cantitative (numărul consumatorilor) și calitative (atitudinea consumatorilor fata de produs)
 • instrumentele utilizate în culegerea informațiilor. Alegerea acestora trebuie să fie caracterizata prin suplețe, astfel încât să poată fi adaptate sau modificate pe parcursul elaborării studiului. Rezultatele finale depind în mod hotărâtor de adecvarea instrumentelor la obiectivele urmărite de întreprindere
 • decizia de efectuare sau de renunțare la studiul de piață.

Concurența

Numim „concurenți” firmele care îți “fură” din clienți, nu concurenți pe care îi cunoști tu sau cei despre care ai auzit, ci cei care știm sigur că îți fură din clienți.

Cât de bine îi studiem? Mergem până într-acolo încât cumpărăm de la ei pentru a afla și cel mai mic detaliu pe care îl putem folosi în oferta unică de vânzări.

Analizăm ofertele concurenței în raport cu oferta ta.

Analizăm atât ofertele de preț, cât și canalele de marketing prin care se promovează concurența.

După ce reușim să aflam informațiile de care avem nevoie în ceea ce privește oferta concurenței tale, comparăm cu firma ta, îți spunem ce trebuie să îmbunătățești, la ce trebuie să renunți, ce trebuie să adaugi nou și care sunt punctele tale forte.

Funcțiile concurenței
 • Stimulează progresul social (stimulează și furnizează pe acei agenți economici care lucrează bine, eficient, cu productivitate mare, costuri mici și calități bune și îi pedepsește și îi elimină pe cei care lucrează prost, ineficient, generând în acest caz falimente, risipă de muncă sociala, ascuțirea contradicțiilor și conflicte)
 • Reglează piața prin libertatea prețurilor
 • Determină reducerea prețurilor de vânzare
 • Are funcția de executant al cerințelor altor legi obiective: legea productivității, legea cererii și ofertei, legea profitului
 • Face posibilă ca prin mecanismele prețurilor, societatea să producă doar ceea ce e necesar și dorit, și cerut de consumator, intervenind astfel în repartizarea și alocarea resurselor
 • Transformă interesele individuale in interese sociale și acțiunile indivizilor în necesități reale ale societății
Concurența îmbracă două forme principale
 • Concurenta loială – caracterizata de folosirea nediscriminatorie a acestor instrumente în condițiile accesului liber pe piață fără restricții și a totalei transparențe a pieței
 • Concurenta neloiala – este incorecta, nelegala și consta într-o suma de acte și fapte anticoncurențiale care avantajează pe unii și dezavantajează pe alții (ex: abuz de poziție dominanta de monopol)

Instrumentele luptei de concurență

Instrumente de natură economică

 • reducerea costurilor și implicit a prețurilor sub nivelul celor ale concurenței
 • ridicarea calității produselor
 • acordarea de facilitate clienților
 • diversificarea sortimentelor
 • lansarea de noi modele care să contribuie la creșterea notorietății
 • reclama și publicitatea
 • designul
 • ambalajul
 • profesionalismul vânzătorilor

Instrumentele de natură extraeconomică

 •  furnizarea de informații generale pentru toți clienții (pliante, reclame)
 • sponsorizarea de acțiuni de interes local/ național
 • presiuni morale asupra unor concurenți
 • spionajul, șantajul, trucul
 • eliminarea fizică a concurentului incomod

5.3. Segmentarea pieței și identificarea grupului țintă

Piețele constau în cumpărători iar cumpărătorii diferă între ei (mai mult sau mai puțin), în ceea ce privește nevoile, resursele, localizarea, atitudinea și obiceiurile pe care le manifestă la cumpărarea produselor. Prin segmentarea pieței, companiile divid piețe vaste, heterogene în segmente mai mici pe care le pot satisface mai eficient cu produse și servicii care se adresează unui tip de cumpărători aparținând unui segment anume.

În identificarea pieței-țintă există trei pași importanți:

 • segmentarea pieței – divizarea pieței în grupuri mai mici de cumpărători, cu nevoi, un comportament și caracteristici distincte, care vor necesita produse sau mixuri de marketing diferite.
 • identificarea pieței-țintă – evaluarea nivelului de atractivitate al fiecărui segment și selectarea unuia sau mai multor segmente pe care doresc să le abordeze.
 • poziționarea pe piață– stabilirea unei poziții competitive pentru produs și crearea unui mix de marketing detaliat. Poziționarea produsului pe piață este stabilirea în mințile consumatorilor-țintă a unui loc clar, distinct, dezirabil pentru acesta comparativ cu produsele concurente.

Nivelurile de segmentare a pieței

marketingul de masă (piața nu este segmentată)

micromarketing (segmentare totală)

 • marketing local
 • marketing individual

faze intermediare

 • marketing pe segmente
 • marketing pe nișe

Marketingul pe segmente presupune ca o companie care face marketing pe segmente de piață să izoleze segmente mai vaste de piață și să formuleze o ofertă adresată în special unuia sau mai multor segmente.

Marketingul pe nișe se concentrează pe subgrupe de consumatori. Segmentele de piață sunt grupuri mari, ușor de identificat de pe o piață.

Metode de segmentare

Pentru piața de consum, se disting 4 tipuri de segmentare:

 • Segmentarea pe criterii socio-demografice – după vârstă, sex, venit, profesie, situație geografică, etc;
 • Segmentarea prin avantaje căutate – divizarea consumatorilor după avantajele pe care le caută în cumpărăturile lor;
 • Segmentarea psihografică – după stilul de viață și activitățile consumatorului;

Segmentarea comportamentală – analiza comportamentului de cumpărare.

Segmentele de piață pentru a putea fi considerate eficiente trebuie să fie:

 • măsurabile
 • accesibile
 • substanțiale
 • diferențiabile
 • eficace (profitabile)

Strategii de abordare a pieței

Comerțul nediferențiat (sau comerțul de masă) – este folosit dacă o firma hotărăște să ignore diferențele dintre segmente și să aibă o ofertă unică pentru întreaga piață.

Comerțul diferențiat – se bazează pe oferte separate pentru fiecare segment de piață ales de o firmă.

Marketingul concentrat – folosit în special când resursele companiei sunt limitate.

În alegerea strategiei optime pentru o firma trebuie să se țină cont de:

 • resursele companiei
 • gradul de variabilitate al produsului
 • ciclul de viață al produsului
 • variabilitatea pieței

Identificarea segmentului de piață-țintă se va realiza prin:

 • segmentarea propriu-zisă a pieței;
 • motivarea clientului;

trendul pieței.

Segmentarea propriu-zisă a pieței se realizează prin împărțirea clienților efectivi și potențiali în grupe omogene conform unor criterii de segmentare anterior alese.

Segmentarea pieței este un proces important care analizează mai exact clienții și-i împarte în grupuri mai ușor de manevrat și monitorizat, având implicații majore asupra multor decizii de marketing.

Formarea profilului social al pieței-țintă

Odată definitivată segmentarea pieței, întreprinzătorul va trebui să aleagă strategia de acoperire a pieței dorite printr-un:

 • marketing nediferențiat, ignorând diferențele segmentelor asupra cărora se concentrează;
 • marketing diferențiat, lansând oferte de piață diferite, pentru anumite segmente;

marketing concentrate, alegând unul sau un număr restrâns de segmente de piață asupra  căruia se va focaliza.

Motivația clientului – un alt aspect ce sta la baza segmentării pieței este Piramida lui Maslow.

Cunoscutul psiholog american Abraham Maslow spunea: „toți clienții sunt căutători de scopuri care să justifice nevoile lor de achiziție și consum”.

El a ordonat nevoile consumatorilor în cadrul unei piramide cu 5 trepte ierarhice

Abia după satisfacerea nevoilor fiziologice oamenii încep să urce spre satisfacerea celorlalte categorii de nevoi. În abordarea unei noi afaceri este util să se identifice unde se află clientul pe această piramida a necesitaților și cum îl poate ajuta produsul/ serviciul în satisfacerea nevoilor sale.

Atunci când segmentăm piața prin prisma motivației clientului trebuie să avem în vedere următorul aspect: „Clienții nu cumpără produse, ei soluționează problemele lor.”

Factori ce contribuie la luarea unei decizii de cumpărare:
 • factori ce țin de produs – calitate, aspect (forma, culoare, textura, material, ambalaj, mărime, ușurința în manipulare și transportare, service, garanție, fiabilitate, caracteristici operaționale);
 • factori ce țin de afacere – amplasament, reputație, metode de vânzare, program de lucru, program de creditare, reclama și promovare, oferta diversificată, aspectul și atitudinea angajaților;
 • alți factori – condiții meteo, anotimp, evoluții macroeconomice.

Trendul pieței –tendințele de evoluție ale segmentului de piață-țintă pe care se va focaliza afacerea analizata.

Clienții se schimbă și afacerea trebuie să se adapteze acestor schimbări.