Competențe Antreprenoriale - Partea a-12-a

12.1. Planul de Afaceri

Definiții

Planul de afaceri este un instrument de planificare ce are rolul de a oferi o mai mare vizibilitate asupra obiectivelor și evoluției unei anumite afaceri căreia îi este dedicat.

Este o înlănțuire logică de condiții ordonate în timp, pentru a atinge limita dorită într-o afacere.

Este prezentarea scrisă a ce se dorește să se întreprindă și modul de utilizare a resurselor spre a atinge afacerea dorită.

Necesitatea planului de afaceri

 • Eliberează întreprinzătorul de capcana unor concentrări de eforturi momentane care nu se înscrie în ansamblul acelei afaceri
 • Lămurește, fără cheltuieli prea mari, dacă ceea ce dorește să întreprindă este o afacere
 • Este ghidul permanent care te conduce pe întreg procesul afacerii, ce creionează pașii necesari și resursele corespunzătoare etapelor în perspective
 • Este depozitarul de informații necesare pentru a se deschide o linie de creditare sau de a câștiga un partener de afaceri
 • Este condiția necesară pentru a evita un insucces
 • Este pluta în marea de distorsiuni inevitabile din lumea afacerilor

Scopul elaborării unui plan de afaceri

De regulă, antreprenorii elaborează planul de afaceri în următoarele cazuri:

 • pentru a stabili un plan de acțiune și un instrument de gestiune, planificarea detaliată a afacerii permite să se evalueze situația actuală, să se analizeze perspectivele și să se calculeze riscurile posibile
 • antreprenorul își stabilește din timp căile și mijloacele de atingere a scopului
 • pentru a obține un credit bancar, prezentarea planului de afaceri este o condiție obligatorie a oricărei instituții financiare care are posibilitatea, înainte de a oferi împrumutul solicitat, să evalueze perspectivele dezvoltării afacerii, precum și șansele recuperării fără probleme a sumei împrumutate
 • pentru a atrage investiții, orice investitor, înainte de a oferi investiții pentru a calcula profitabilitatea plasamentului, va analiza situația la întreprinderea în care investește

Avantajele elaborării unui plan de afaceri

Planul prezintă o ”hartă” a viitoarei afaceri, îmbunătățind șansele întreprinzătorului de a atinge obiectivele propuse.

Dintre avantajele realizării unui plan de afaceri la începutul demersului pe care un întreprinzător/ potențial întreprinzător îl face pentru a-și dezvolta propria afacere, enumeram:

 • posibilitatea de a analiza detaliat activitatea viitoare pe care o presupune realizarea planului de afaceri permite evitarea multor greșeli cauzate de lipsa de informare (cunoașterea insuficienta a pieței, a concurenților sau clienților, cunoașterea insuficienta a unor concepte economice sau tehnice cuprinse in activitate);
 • indicarea, cu o precizie destul de mare, a investiției necesara inițial,  în ce se va investi și cum va fi recuperata investiția. În acest fel, se reduce semnificativ riscul apariției unor probleme cu fluxurile de numerar (cash-flow-ul), una din cauzele principale de nereușită în primele etape de funcționare ale noilor afaceri. În plus, întreprinzătorul poate alege cele mai avantajoase surse de finanțare;
 • creșterea credibilității întreprinzătorului / potențialului întreprinzător in fata investitorilor și / sau a partenerilor de afaceri, în situația prezentării unui plan de afaceri bine întocmit;
 • întărirea abilitaților de planificare ale întreprinzătorului și ridicarea nivelului de adaptabilitate a acestuia la schimbările din mediul economic.

12.2. Structura Planului de Afaceri

În structura oricărui plan de afaceri se regăsesc câteva elemente esențiale:

 1. Descrierea afacerii
 2. Prezentarea firmei
 3. Planul de marketing (Produsul / serviciul oferit; Piața vizată / potențialii clienți; Mediul concurențial; Strategia de promovare și vânzare )
 4. Planul managerial
 5. Planul financiar

Descrierea afacerii este prima parte a unui plan de afaceri și are rolul de a familiariza potențialii parteneri de afaceri, creditorii, investitorii etc. cu firma și cu afacerea propusa. În acest capitol sunt incluse atât informații privind istoricul firmei, cât și informații cu caracter general extrase din fiecare secțiune. Din aceasta parte trebuie să reiasă în mod explicit scopul în care a fost elaborat planul de afaceri. Astfel, in funcție de scopul și obiectivele vizate, vor fi accentuate acele informații care pot canaliza atenția beneficiarului spre aspectele pozitive ale afacerii (poate fi prezentata o analiza SWOT).

Prezentarea firmei

 • Date de identificare
 • Denumirea firmei
 • Forma de organizare juridica
 • Obiectul principal de activitate
 • Asociați
 • Misiunea, viziunea și obiectivele
 • Date despre administrarea și conducerea firmei
 • Componenta consiliului de administrație
 • Conducerea executive
 • Structura de personal
 • Afilieri (asociații patronale, asociații profesionale etc.)
 • Parteneriate / Colaboratori
 • Avantajul competitive

Planul de marketing cuprinde totalitatea acțiunilor întreprinse în scopul creării, promovării și furnizării unei anumite oferte (produs / serviciu). Punctul de referința al unui plan de marketing îl reprezintă cerințele și nevoile clienților. Scopul acestui plan este acela de a crea o oferta care să anticipeze și sa răspundă cat mai bine acestor cerințe și nevoi.

În componența unui plan de marketing intră informații referitoare la:

 1. Produsul / serviciul oferit
 2. Piața vizata / potențialii clienți
 3. Mediul concurențial
 4. Strategia de promovare și vânzare

Produsul / serviciul oferit

Prezentarea ofertei (produs / serviciu) reprezintă elementul de bază al unui plan de afaceri. Modul în care este prezentată oferta, de la simpla ei descriere până la apariția pe piață, poate influența decisiv preferința clienților. Aceasta secțiune cuprinde:

 • Descrierea în detaliu a ofertei (produs / serviciu)
 • Faza în care se afla produsul / serviciul (proiect, prototip, produs finit)
 • Principalele caracteristici ale produsului / serviciului
 • Elementele de noutate pe care le aduce produsul / serviciul
 • Beneficiile oferite (preț, calitate, complexitate etc.)
 • Tehnologia de producție (utilaje, echipamente, materii prime, costuri etc.)
 • Modalitatea prin care produsul / serviciul ajunge la client.

Caracteristicile pe care clienții le considera relevante pentru un anumit produs / serviciu pot fi:

 • calitatea ofertei
 • modul de prezentare
 • personalizarea ofertei
 • nevoile și cerințele pe care le satisface
 • avantajele utilizării produsului / serviciului oferit
 • prețul
 • introducerea unor prețuri / pachete promoționale
 • termenele de plată
 • garanțiile oferite
 • asistența tehnică / de specialitate
 • amabilitatea personalului
 • amplasarea sediului / a punctelor de desfacere
 • sursa care a promovat cel mai eficient oferta

Piața vizată / potențialii clienți

Succesul unei afaceri este alegerea adecvata a beneficiarilor ofertei, reprezentat printr-un grup țintă de persoane (fizice sau juridice).

Profilul potențialilor clienți poate fi stabilit pe baza unor elemente ca:

Persoane juridice:

 • tipul de afacere (sub forma produselor / serviciilor pe care le oferă)
 • număr de angajați
 • caracteristicile personalului angajat (vârstă, sex, nivel de instruire etc.)
 • caracteristicile clienților deserviți
 • caracteristicile partenerilor de afaceri
 • stilul de management
 • tipul de cultura organizaționala
 • afilieri

Persoane fizice:

 • vârstă
 • sex
 • statut marital
 • nivel de instruire
 • profesie
 • venit anual
 • stil de viată
 • stil de viată
 • preferința pentru un anumit produs / serviciu
 • preferința pentru un anumit stil de viată

Mediul concurențial

Cunoașterea adecvata a mediului concurențial permite obținerea și menținerea unui avantaj competitiv față de firmele concurente, ceea ce poate asigura succesul prin:

 • oferirea unui produs / serviciu superior calitativ
 • stabilirea unui preț accesibil
 • atragerea clienților neglijați de concurentă
 • diversificarea canalelor de distribuție
 • atingerea statutului de lider de piață

Analiza mediului concurențial are la baza:

 • Informații generale despre concurenta
 • Segmentul de piață vizat (profilul clienților)
 • Caracteristicile produsului / serviciului
 • Avantajele concurentei
 • Alte informații relevante (strategia de promovare, canale de distribuție, strategia de prețuri, păreri și opinii ale clienților)

Strategia de promovare și vânzare

Succesul sau eșecul unei afaceri poate depinde, în mare măsura, de modul în care sunt promovate și distribuite produsele / serviciile oferite. O buna strategie promoționala vizează crearea, susținerea și consolidarea unei imagini favorabile a firmei, pe de o parte, și a ofertei, pe de alta parte.

In aceasta secțiune sunt incluse aspecte legate de:

Tipul de publicitate:

 • pagina de prezentare pe internet
 • mass – media (TV, radio, presa scrisa)
 • materiale promoționale

Modalitatea de distribuire:

 • agenți de vânzare
 • distribuitori locali, regionali, naționali
 • sistem de vânzare en-gros
 • sistem de vânzare en-detail

12.3. Prezentarea Analitica a Planului de Afaceri

Nu este vorba de un rezumat al afacerii, ci de o prezentare de trezire a interesului fata de afacere.

Conținutul sintezei planului de afaceri:

 • Sumarul afacerii;
 • Produsul /serviciul oferit și caracteristicile acestuia;
 • Descrierea sumara a pieței de câștigat;
 • Sinteza componentei echipei de conducere;
 • Sinteza financiara a afacerii;
 • Obiectivele generale și specifice ale afacerii

Elemente referitoare  la business /afacere

Firma

 • Cum și când a fost înființată ?
 • Ce activitate desfășoară ? (producție, servicii, comerț)
 • Ce produse /Servicii oferă ?
 • Care sunt argumentele pentru care se susține ca afacerea are succes ?
 • Dacă afacerea are perspective de dezvoltare ?

Domeniul de activitate

 • Care sunt domeniile de activitate care pot fi concurate ?
 • In ce stadiu se găsește domeniul de activitate ?

Obiectivele

 • Ce strategie se va adopta ?
 • Care sunt obiectivele afacerii in următorii 2 – 5 ani ?

Elemente referitoare la market /piață

Clienții

 • Situația clienților /vârsta, stare materiala, nivel social?
 • Care sunt hobbyurile pentru a cumpăra produsul /serviciul oferit ?
 • Cât de des face apel la produs /serviciul oferit ?
 • Câți bani cheltuiesc pentru un asemenea produs /serviciu ?
 • Ce element nou ar dori de la acest produs /serviciu ?
 • Câți bani sunt dispuși sa cheltuiască  pentru produs/serviciu ?
 • De ce ar apela la serviciul/produsul oferit ?

Produsul/serviciul

 • Produsul/serviciul concret oferit
 • Necesitatea satisfăcută/nevoie vitala, moda
 • Modul de apelare la client /in magazin, la client, en-gros
 • Mijloacele de promovare a produsului /reclama, alte mijloace

Elemente economice ale produsului/serviciului:

 • Prețul produsului/serviciului;
 • Costul produsului/serviciului;
 • Profitul și competitivitatea produsului/serviciului

Segmentul de piață

 • Locul de dispunere a pieței;
 • Mărimea pieței;
 • Perspectiva de creștere a pieței;
 • Caracteristicile specifice a pieței;

Obiectivele:

 • Ce strategie se va adopta ?
 • Care sunt obiectivele afacerii in următorii 2 – 5 ani ?

Concurența

Principalii concurenți:

 • Calitatea produselor/serviciilor oferite de concurenți
 • Reputația concurenților
 • Fidelitatea concurenților lor fata de ei
 • Modul in care își distribuie produsele/serviciile
 • Dimensiunea pieței deținute de concurenți
 • Avantajele concurenților: bani, manageri, patente.

Elemente referitoare la probleme financiare :

 • Suma necesară pentru uzul personal în primul an;
 • Venitul estimat în primul an;
 • Costul necesar înființării firmei;
 • Sursa de proveniență a fondurilor și destinația lor;
 • Necesitățile financiare totale;
 • Profitul previzionat in următorii 3 ani;
 • Situația fluxului de numerar in primul an;
 • Situația de perspectiva a activelor, pasivelor și a capitalului propriu;
 • Pragul de rentabilitate țintit.

Elemente referitoare la management :

Procesul de producție

 • Descrierea procesului. de producție cu specificarea timpului și a fondurilor destinate etapelor de baza;
 • Descrierea necesităților procesului de producție /materii prime, furnizori, verificarea calității;
 • Echipamentele /mașinile folosite;
 • Organizarea fluxului de producție.

Conducerea

 • Structura organizatorica a firmei;
 • Conducătorul afacerii;
 • Aria de responsabilitate a conducătorului;
 • Modul de supraveghere a personalului.

Personalul

 • Numărul personalului;
 • Calificarea necesara;
 • Proveniența personalului;
 • Instruirea personalului/cum ?;
 • Retribuirea personalului;
 • Consultanții externi necesari.