Competențe Informatice - Modulul 3

Prelucrarea Informațiilor în Aplicații de Procesare de Texte

La sfârșitul acestui capitol veti şti:

 • Deschiderea (închiderea) unei aplicații de procesare de text.
 • Salvarea documentelor
 • Introducerea textului
 • Selectarea unui caracter, cuvânt, propoziție, paragraf, document
 • Ştergerea textului
 • Comenzile UNDO – REDO
 • Formatarea caracterelor (bara FORMATING)
 • Introducerea tabelelor
 • Tipărirea documentelor

3.1 Introducerea textului

Punctul de inserţie

Punctul de inserţie denumit şi cursor este acea linie ce clipeşte în cadrul documentului și indică locul în care se va insera textul când începeţi redactarea. Există mai multe modalităţi de a muta punctul de inserţie.

Acest simbol ( ) indică locul în care se află cursorul mouse-ului. Punctul de inserţie ce clipeşte indică locul în care va fi scris textul în momentul în care începeţi editarea.

Când vă aflaţi într un document Word cursorul mouse ului se transformă dintr o săgeată ( ) în următorul simbol ( ).

În momentul în care cursorul părăseşte mediul Word pentru a executa o operaţie în Windows, acesta se transformă din nou în săgeată. ( )

Atenţie la Marcatorul de sfârșit de document. Nu puteţi deplasa punctul de inserţie mai jos de acest marcator.

Mutarea punctului de inserţie

Pentru a muta punctul de inserţie:

Utilizaţi mouse-ul pentru a muta punctul de inserţie oriunde în cadrul documentului. Deplasaţi mouse-ul până când cursorul ajunge în locul în care doriţi să fie punctul de inserţie şi executaţi click.

SAU

Utilizaţi săgeţile direcţionale pentru a deplsa punctul de inserţie în sus, jos, stânga sau dreapta. Această metodă este utilă în cazul în care doriţi să vă deplasaţi în cadrul unui document pentru a efectua corecturi.

SAU

Ţineţi tasta Ctrl apăsată şi în același timp apăsaţi tastele direcţionale în sus sau jos pentru a deplasa punctul de inserţie câte un aliniat pe rând.

SAU

Apăsaţi tasta Page Up sau Page Down pentru a deplasa punctul de inserţie cu câte un ecran în sus sau în jos.

Încercaţi și voi!

În Microsoft Word:

 • Observaţi punctul de inserţie la începutul documentului.
 • Utilizând metodele descrise în acestă lecţie, testaţi abilitatea de deplasarea a punctului de inserţie.

Backspace și Delete

Utilizaţi tastele backspace și delete pentru a şterge text din cadrul documentului.

 • Tasta Backspace şterge textul de la punctul de inserţie spre stânga, caracter cu caracter.
 • Tasta Delete şterge textul de la punctul de inserţie spre dreapta, caracter cu caracter.

Undo

Comanda Undo vă dă posibilitatea să ştergeţi ultimele modificări făctute documentului. După cum vă daţi seama această comandă este foarte utilă. Dacă dintr o dată efectuaţi o modificare sau o greşeală pe care nu aţi avut intenţia să le faceţi, foarte simplu puteţi să refaceţi ultimi pași.

Microsoft Word poate ţine minte până la 300 de operaţii în cadrul unui document şi vă dă posibilitatea să refaceţi oricare dintre aceste operaţii atâta timp cât nu aţi părăsit documentul.

Pentru a utiliza comanda Undo:

Din bara de titlu efectuaţi click pe comanda Undo. (Ctrl + Z)

SAU

Pentru a anula efectul ultimelor acţiuni apăsaţi simultan tastele Ctrl+Z.

Observaţi săgeata ce apare în dreptul butonului Undo. Când executaţi click pe ea, se deschide o listă cu toate acţiunile efectuate în cadrul documentului la care lucraţi. Aveţi posibilitatea de a selecta câte acţiuni doriţi din această listă.

IMPORTANT: Nu puteţi selecta o acţiune de la mijlocul listei. Dacă doriţi să anulaţi o acţiune pe care aţi efectuat o anterior ultimelor operaţii, va trebui să anulaţi toate operaţiile efectuate până la acea acţiune.

Dacă doriţi să anulaţi o operaţie realizată undeva în cadrul documentului, puteţi să ştergeţi acea operaţie şi să o refaceţi în modul corect.

Repeat

Comanda Repeat vă dă posibilitatea de a reface ultimele operaţii anulate.

Pentru a inversa ultimele operaţii de anulare:

Din bara de titlu efectuaţi click pe comanda Redo (Ctrl + Y)

Puteţi de asemenea să repetaţi mai multe acţiuni.

Încercaţi și voi!

 • Lansaţi în execuţie Microsoft Word.
 • Exersaţi utilizând tastele backspace, delete și comenzile Undo şi Repeat.

Fereastra Microsoft Word

Când creaţi un document nou, s-ar putea să doriţi să modificaţi modul în care apare textul.

Pentru a putea să schimbaţi stilul de scriere, dimensiunea textului și culoarea sau pentru a înlocui sau şterge text, prima dată trebuie să selectaţi textul.

Iată o metodă empirică:

 1. Prima dată selectaţi ceea ce doriţi să modificaţi.
 2. După aceea faceţi modificările.

Selectarea textului

Există mai multe tehnici de selecţie a textului. În curând veţi manipula textul ca un profesionist!

Prima metodă: Ţineţi click apăsat și trageţi mouse-ul peste text

 • Deplasaţi cursorul mouse ului până când acesta se află la începutul zonei de text pe care doriţi să o selectaţi.
 • Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul stâng al mouse ului.
 • Fără să eliberaţi butonul mouse ului, trageţi cursorul mouse ului peste zona de text ce doriţi să fie selectată.
 • Eliberaţi butonul mouse ului când, cursorul mouse ului a ajuns la sfârșitul zonei de text pe care doriţi să o selectaţi.

A doua metodă: Utilizaţi cursorul mouse ului pentru a selecta un rând întreg.

Pentru a selecta un singur rând:

 • Deplasaţi cursorul mouse ului la marginea din stânga a paginii până în momentul în care acesta devine o săgeată orientată spre dreapta.
 • Poziţionaţi cursorul mouse ului în dreptul rândului pe care doriţi să îl selectaţi.
 • Executaţi un click pentru a selecta rândul.
 • Ţineţi click apăsat și deplasaţi cursorul mouse ului în sus sau în jos în funcţie de câte rânduri doriţi să selectaţi.

A treia metodă: Executând dublu click pe text

 • Poziţionaţi cursorul mouse ului deasupra cuvântului sau a frazei ce doriţi să o selectaţi.
 • Executaţi Dublu click.

A patra metodă: Selecţie totală

Selecţia totală este o metodă foarte utilă.

Pentru a selecta întreg documentul:

 • Apăsaţi simultan tastele Ctrl+A.

Instantaneu tot conţinutul din cadrul documentului va fi selectat. Pentru a deselecta textul executaţi click oriunde în afara zonei de text.

Observaţie! Cât timp textul este selectat, apăsarea oricărei taste va şterge tot textul selectat. Pentru a anula efectul acestei greşeli des întâmpinate exectutaţi click pe butonul UNDO din bara de butoane standard.

A cincea metodă: Cu ajutorul Tastaturii

Foarte multe persoane utilizează tastatura pentru a selecta textul.

Combinaţie de taste Efectul acțiunii
Shift+ Caracterele din partea dreaptă a punctului de inserție
Shift+ Caracterele din partea stângă a punctului de inserție
Shift+Home Tot rândul începând de la punctul de inserție până la începutul rândului
Shift+End Tot rândul începând de la punctul de inserţie până la sfârșitul rândului
Shift+PgUp Un ecran începând de la punctul de inserţie în sus
Shift+PgDn Un ecran începând de la punctul de inserţie în jos
Ctrl+Shift+ Un cuvânt spre dreapta de la punctul de inserţie
Ctrl+Shift+ Un cuvânt spre stânga de la punctul de inserţie
Crtl+Shift+Home Tot textul începând de la punctul de inserţie până la începutul documentului
Crtl+Shift+End Tot textul începând de la punctul de inserţie până la sfârșitul documentului
Alt+Ctrl+Shift+PgDn Tot textul începând de la punctul de inserţie până la sfârșitul zonei de vizualizare
F8 și tastele direcţionale

Selectează textul începând de la punctul de inserţie în direcţia dorită.

Tasta F8 activează selecţia; apăsaţi tasta ESC pentru a părăsii modul de selecţie.

Crtl +A Selectează întreg documentul.

3.2. Formatarea textului

Formatarea textului ajută ca mesajul dumneavoastră să fie mai bine înţeles. Microsoft Word vă dă posibilitatea de a formata textul în două moduri:

Manual: Formatând manual textul puteţi să vă puneţi în aplicare creativitatea şi în acelaşi timp aveţi control total asupra textului.

Cu stiluri implicite: Dă textului un aspect profesional. În această lecţie veţi învăţa să formataţi textul utilizând bara de formatare.

Pentru a alinia textul utilizând butoanele de aliniere:

 • Selectaţi textul sau efectuaţi click oriunde în cadrul paragrafului pe care doriţi să-l aliniaţi.
 • Efectuaţi click pe unul din butoanele de aliniere Align Left, Center, Align Right, sau Justify din bara de formatare.

Alinierea textului în partea stângă: Este alinierea implicită a textului în Microsoft Word. Tot textul scris va fi aliniat în partea stângă a paginii, iar marginea din partea dreaptă a textului nu va fi uniformă.

Alinierea centrată a textului: Tot textul şi imaginile vor fi aliniate pe centrul paginii.

Alinierea textului în partea dreaptă: Tot textul şi imaginile vor fi aliniate în partea dreaptă a paginii, iar marginea din partea stângă nu va fi uniformă.

Alinierea la distanţe egale de ambele margini a foii: Aliniază tot textul şi imaginile la distanţe egale de ambele margini a paginii. Conferă textului o aliniere dreaptă pe ambele margini a paginii.

Important

În majoritatea cazurilor, veţi alinia textul la stânga deoarece această aliniere este cel mai uşor de citit. Totuşi veţi dori să aliniaţi textul pe mijloc când veţi da un titlu textului.

Pentru a specifica spaţierea dintre rânduri:

 • Selectaţi textul pe care doriţi să-l formataţi.
 • Din meniul Home alegeţi opţiunea Paragraph.
 • Pe ecran va fi afişată fereastra de dialog Paragraf.
 • Efectuaţi click pe meniul Indents and Spacing.
 • Din lista ascunsă Line spacing, aveţi posibilitatea să selectaţi spaţierea de un rând (single), un rând şi jumătate (1.5 lines) sau două rânduri (double). Spaţierea implicită este de un rând (single).
 • Efectuaţi click pe butonul OK.
 • Când modificaţi spaţierea dintre rânduri va fi afectat doar paragraful în care se află punctul de inserţie.
 • Spaţierea dintre rânduri poate fi aplicată şi textului selectat, astfel selecţia poate cuprinde câte paragrafe doriţi.
 • Efectuaţi click pe butonul Tabs din partea stângă jos a ferestrei de dialog Paragraph pentru a accesa fereastra de dialog Tabs.

Spațierea paragrafelor

Opțiunea de spațiere a paragrafelor vă dă posibilitatea să măriți spațiul dintre paragrafe, în timp ce redactați documentul. Spațiul adițional între paragrafe uşurează citirea documentului.

Alegerea spațiului adițional:

 • Înaintea fiecărui paragraf.
 • După fiecare paragraf.
 • Sau, înainte şi după fiecare paragraf.

Pentru a specifica spațierea dintre paragrafe:

 • Selectați paragraful pe care doriți să-l formatați.
 • Din meniul Home selectați opțiunea Paragraph.
 • Pe ecran va fi afişată fereastra de dialog paragraf.
 • Efectuați click pe meniul Indents and Spacing.
  • Alinierea: Selectați una din următoarele tipuri de aliniere: left, right, center, or justified.
  • Indentarea: Setează marginile din stânga şi dreapta efectuând click pe butoanele de mărire şi micşorare a aliniatului.
  • Spațierea: Pentru a evidenția un bloc de text, efectuați click pe săgeată în sus sau în jos.
  • Previzualizarea: Vă dă o idee cam cum arată textul.

Încercați şi voi!

Setați spațierea dintre rânduri în cadrul unui document.

 • Selectați tot textul din cadrul unui document utilizând una dintre metodele învățate.
 • Accesați meniul Home.
 • Selectați opțiunea Paragraf.
 • Din lista ascunsă Line spacing, selectați spațiere la două rânduri (double).
 • Efectuați click pe butonul OK.

Acum textul dumneavoastră este setat la distanță de două rânduri între rânduri.

Bold, Italics şi Underline

Pentru a vă da mai multe opțiuni de formatare, Microsoft Word vă dă posibilitatea să îngroşați, înclinați sau subliniați textul, indiferent de fontul pe care îl utilizați.

Pentru a schimba tipul textului:

 1. Selectați textul pe care doriți să-l modificați.
 2. Selectați una sau mai multe din următoarele opțiunie, în funcție de cum doriți să arate textul.
  • Efectuați click pe butonul Bold din bara de formatare. (Ctrl + B)
  • Efectuați click pe butonul Italic din bara de formatare. (Ctrl + I)
  • Efectuați click pe butonul Underlined din bara de formatare. (Ctrl + U)
 3. Microsoft Word afişează instantaneu modificările făcute.

Nu uitați să selectați textul înainte de a face modificări. Dacă selectați un anumit tip de scriere fără să selectați textul, Microsoft Word va aplica modificările asupra textului pe care îl veți scrie în continuare.

Utilizarea culorii

Utilizarea culorii poate accentua cuvintele din text şi poate uşura citirea textului.

Nu uitați, dacă doriți să tipăriți documentul în format color, trebuie să aveți o imprimantă color. Dacă nu aveți imprimantă color, culorile din documentul dumneavoastră vor fi afişate ca nuanțe de gri.

Pentru a schimba culoarea textului:

 • Selectați textul pe care doriți să l modificați.
 • Dacă este necesar deschideți lisat ascunsă Highlighting din bara de formatare. Pe ecran va fi afişată o paletă de culori.
 • Efectuați click pe culoarea pe care doriți să o aplicați.
 • Microsoft Word va schimba instantaneu culoarea textului.

Utilizarea opțiunii Format Painter

Ați făcut setările asupra textului. Textul este formatat exact cum doriți. Dacă doriți să repetați aceste formatări într un document, nu este nevoie să mai efectuați toți aceşti paşi încă odată. Puteți utiliza comanda: Format Painter.

Pentru a utiliza comanda Format Painter:

 1. Selectați textul ce conține formatările pe care doriți să le aplicați asupra altui bloc de text.
 2. Efectuați click pe butonul Format Painter.
 3. Cursorul dumneavoastră se transformă într o pensulă
 4. Selectați textul pe care doriți să l formatați.
 5. Când eliberați butonul stâng al mouse ului, Microsoft Word va aplica aceleaşi formatări asupra textului cu cele ale textului selectat anterior.

Important!

Comanda Format Painter nu este foarte precisă. Dacă textul selectat la primul pas conține foarte multe caracteristici de formatare, Microsoft Word copiază doar caracteristicile pe care le are în comun întreaga bucată de text. De exemplu: dacă selectați un text cu următoarele caracteristici: Fontul Arial, îngroşat şi albastru, Microsoft Word va formata noul text doar cu caracteristica comună întregului bloc de text, adică fontul Arial.

Dimensiunea scrisului

Fereastra de dialog Font

Utilizați fereastra de dialog Font (situată în maniul Format) pentru a schimba fontul, pentru a l vizualiza şi pentru a modifica mărimea şi stilul textului.

Lista fonturilor

Pentru a selecta un font, puteți vizualiza lista fonturilor. În această listă vă sunt afişate toate fonturile existente pe calculator.

Înainte de a selecta un font puteți vizualiza modelul acestuia. Ecranul de previzualizare din fereastra de dialog Font, vă permite să vedeți modelul fontului. Previzualizarea fontului vă ajută să alegeți fontul cel mai potrivit pentru documentul dumneavoastră.

Dimensiunea fontului

De asemenea fereastra de dialog Font vă permite să modificați dimeniusnea fontului. În cadrul documentului puteți utiliza fonturi diferite pentru a accentua diferite secțiuni din document. De cele mai multe ori dimensiuhnea fontului este măsurată în puncte points. Dimensiunea fonturilor variază de la 8 puncte (cea mai mică) la 72 de puncte (cea mai mare).

Dimensiunea standard a fontului pentru majoritatea documentelor este de 12 puncte.

 • Din meniul Format selectați opțiunea Font. Pe ecran va fi afişată fereastra de dialog Font.
 • Efectuați click pe un font din lista de fonturi.
 • Selectați o dimensiune de scriere din listă.
 • Priviți textul în fereastra de previzualizare, în timp ce încercați diferite dimenisuni de scriere.

Bara de formatare

Cele mai utilizate unele de formatare, sunt disponibile în bara de formatare. Bara de formatare vă dă posibilitatea de a schimba numele fontului, dimensiunea acestuia şi stilul de scriere.

Deşi diferite fonturi destul de uzuale pot da unui document o imagine aparte, în fiecare domeniu de activitate se preferă alte fonturi ce se utilizează în corespondența oficială.

Încercați şi voi!

 • Din meniul Home alegeți opțiunea Font.
 • Vizualizați tipurile de fonturi şi dimensiule de scriere disponibile în Microsoft word.
 • După ce v-ați hotărât asupra unui model de scriere efectuați click pe butonul OK.

Opțiunea Bullets and Numbering

Toată lumea crează liste. Microsoft Word vă dă posibilitatea de a crea două tipuri de liste: marcate şi numerotate.

Un marcator este un punct · sau un simbol utilizat pentru a scoate în evidență anumite părți componente dintr o listă. Utilizați liste marcate pentru a scoate în evidență elemente care nu trebuie să fie într-o anumită ordine.

Cifrele (sau literele) sunt utilizate pentru liste care trebuie să fie într o anumită ordine.

Dacă nu vă interesează tipul de marcatori sau modul de numerotare, pur şi simplu efectuați click pe butonul de marcare sau numerotare situate în bara de formatare.

Crearea listelor

Pentru a crea o listă marcată:

 • Efectuați click pe butonul marcatori din bara de formatare.
 • Introduceți primul element din listă după care tastați Enter.
 • Linia următoare va începe automat cu un marcator.
 • Introduceți următorul element din listă şi tastați Enter.
 • Când lista este completă tastați de două ori Enter pentru a dezactiva marcatorii.

Pentru a crea o listă numerotată:

 1. Efectuați click pe butonul de numerotare situat în bara de formatare.
 2. Introduceți primul element din listă după care tastați Enter.
 3. Linia următoare va începe automat cu următorul număr.
 4. Introduceți următorul element din listă şi tastați Enter.
 5. Când lista este completă tastați de două ori Enter pentru a dezactiva numerotarea.

Important

 • Atâta timp cât marcarea este activă, dacă apăsați Enter odată un nou marcator va fi adăugat, iar dacă apăsați de două ori consecutiv tasta Enter marcatorii vor fi dezactivați.
 • Puteți şterge un marcator, poziționând punctul de inserție în dreptul acestuia şi tastând tasta backspace (punctul de inserție nu poate fi poziționat în stânga marcatorului).
 • Dacă doriți să modificați o listă neordonată în una ordonată sau invers, selectați lista respectivă şi efectuați click pe butonul corespunzător.
 • Dacă doriți să creați un spațiu între liste poziționați cursorul unde doriți să creați spațiul şi tastați Ctrl + Enter.

Nu uitați, de asemenea puteți formata textul utilizând butoanele de aliniere şi de indentare din bara de butoane.

3.1.4. Lucrul cu tabele

Ați învățat să prezentați informații în coloane paralele utilizând comenzile Tabs şi Columns. Utilizând opțiunea Tables, puteți formata, edita, şterge şi muta text fără să afectați restul documentului.

Este mai uşor să creați un tabel dacă ştiți dinainte de câte linii şi coloane aveți nevoie.

Creare tabelelor utilizând fereastra de dialog Insert Tables

 • Introduceți numărul de linii şi de coloane de care aveți nevoie. Se pot adăuga linii şi coloane mai târziu, dar vă scutiți de muncă în plus. Foarte uşor puteți adăuga alte rânduri, dacă apăsați tasta TAB la sfârşitul ultimului rând din tabel.
 • Pentru a crea un tabel la fel de lat cu lățimea paginii, setați pe automat opțiunea Fixed Column Width setting.
 • Efectuați click pe butonul OK şi un tabel va fi inserat în cadrul documentului dumneavostră.

Crearea tabelelor

Crearea tabelelor utilizând butonul Insert Table din bara de butoane standard:

 • Efectuați click pe butonul Insert Table.
 • Acum trageți mouse ul până ajungeți la numărul dorit de coloane şi rânduri.

Crearea tabelelor utilizând butonul Draw Table:

  • Efectuați click pe butonul Draw Tables din bara de butoane Tables and Borders. Cursorul mouse ului se va transforma într un creion.
  • Țineți click apăsat şi trageți creionul pentru a crea o căsuță de dimensiunea tabelului pe care doriți să l desenați.
  • Eliberați butonul mouse ului. În document va apărea chenarul tabelului.
  • Utilizați din nou creionul pentru a crea linii şi coloane în tabel.
  • Efectuați din nou click pe butonul Draw Table pentru a dezactiva creionul.

Introducerea textului

Efectuați click într o celulă din tabel pentru a putea introduce text în cadrul tabelului.

Deplasarea în cadrul tabelului:

   • Utilizați tasta TAB sau tasta săgeată spre dreapta pentru a vă deplasa spre dreapta în cadrul tabelului.
   • Utilizați tastele Shift + Tab sau tasta săgeată spre stânga pentru a vă deplasa spre stânga în cadrul tabelului.
   • Utilizați tastele săgeți în sus sau jos pentru a vă deplasa mai sus sau mai jos cu un rând.

Selectarea textului în cadrul tabelului:

O celulă: Triplu click în cadrul celulei.

Un rând: Deplasați cursorul mouse ului la marginea din stânga în dreptul rândului şi efectuați click.

Mai multe rânduri: Selectați primul rând, țineți click apăsat şi trageți peste câte rânduri doriți să selectați.

O coloană: Deplasați cursorul mouse ului deasupra coloanei pe care doriți să o selectați şi efectuați click.

Mai multe coloane: Selectați prima coloană, țineți click apăsat şi trageți peste cât coloane doriți să selectați.

Întreg tabelul: Din meniul Table alegeți opțiunea Select Table.

Încercați şi voi!

   • Creați un document Word.
   • Creați un tabel utilizând una din cele trei modalități menționate în această lecție.
   • Introduceți text în cadrul tabelului.
   • Exersați deplasarea punctului de inserție în cadrul tabelului.
   • Ştergeți tabelul.

Editarea tabelelor

În lecția anterioară, ați învățat să introduceți text în cadrul tabelului. În această lecție, veți învăța să formatați textul din tabel, să modificați structura tabelului, să utilizați comanda Autoformat şi să adăugați borduri şi umbre tabelului.

Formatarea textului din tabel

Nu uitați, că orice operație faceți asupra textului dintr un paragraf, puteți să o faceți şi asupra textului din tabel. Utilizați meniul de formatare, bara de unelete Tables and Borders, sau tastatura pentru a formata textul din tabel.

   • Pentru a vizualiza bara de unelte Tables and Borders, alegeți din meniul View opțiunea Toolbars Tables and Borders.
   • Bara de unelte Tables and borders vă pune la dispoziție mai multe opțiuni de formatare din care puteți alege.
   • Odată ce ați creat un tabel, efectuați click pe orice opțiune pentru a insera textul exact unde doriți în cadrul unei celule. De asemenea puteți schimba şi direcția textului.

Schimarea direcției textului în cadrul unui tabel

Ați văzut vreodată un fluturaş pentru reclame cu numele şi numărul de telefon scrise pe verticală? Pentru a crea acelaşi efect, utilizați opțiunea de schimbare a direcției textului. Puteți roti textul în orice direcție.

Pentru a roti textul într o celulă:

   • Selectați celula sau celule la care doriți să le modificați direcția de scriere.
   • Efectuați click pe butonul Change Text Direction din bara de butoane Tables and Borders.
   • Efectuând click o singură dată pe butonul Change Text Direction, textul va fi scris pe verticală de sus în jos, a doua oară când efectuați click textul va fi scris pe verticală de jos în sus, iar a treia oară când efectuați click textul va fi scris din nou pe orizontală de la stânga spre dreapta.

Modificarea structurii tabelului

Deşi este mai uşor să introduceți numărul exact de linii şi coloane veți observa, că în timp ce lucrați va trebui să mai adăugați sau să ştergeți linii şi coloane din tabel.

Pentru a adăuga rânduri:

Deplasați punctul de inserție în ultima celulă din tabel şi apăsați tastaTAB.

Pentru a insera rânduri la mijlocul tabelului:

Poziționați punctul de inserție la mijlocul tabelului.

Din meniul Table selectați opțiunea Insert Rows above sau Rows below.

Pentru a şterge rânduri:

Selectați rândurile pe care doriți să le ştergeți.

Din meniul Table selectați opțiunea Delete Rows.

SAU

Efectuați click dreapta şi alegeți opțiunea Delete Rows.

Dacă selectați un block de celule:

    • Din meniul Table selectați opțiunea Delete Cells. Pe ecran va fi afişată fereastra de dialog Delete Cells.
    • Efectuați click pe una din opțiunile Shift cells left, Shift cells up, Delete entire row sau Delete entire column.

Pentru a insera o coloană:

   • Poziționați punctul de inserție în locul în care doriți să adăugați coloana.
   • Din meniul Table selectați opțiunea Insert Insert Columns to the Right sau Insert Columns to the Left.

Modificarea lățimii celulelor sau coloanelor

S-ar putea să aveți nevoie să modificați dimensiunea unor celule sau coloane.

Pentru a modifica dimensiunea coloanelor sau a celulelor:

   • Poziționați cursorul mouse ului pe linia despărțitoare a coloanelor sau celulelor.
   • Cursorul mouse ului se va transforma într o săgeată dublă.
   • Trageți linia despărțitoare în direcția dorită.

Opțiunea AutoFormat

Vă place să utilizați stilurile implicite pentru a formata documentul? Opțiunea AutoFormat vă pune la dispoziție câteva formate ce pot fi aplicate foarte uşor.

Utilizarea opțiunii AutoFormat:

   • Creați un tabel.
   • Efectuați click oriunde în tabel, iar accesând meniul Design selectați din ribbonul cu stiluri, selectați stilul dorit.

Adăugarea de chenare şi de umbre Borders and Shading

Doriți să dați tabelului dumneavoastră un aspect plăcut? Puteți modifica formatele implicite (utilizând căsuțele de bifare din fereastra de dialog AutoFormats) sau să începeți cu un tabel nou.

Pentru a începe de la zero, creați un nou tabel şi deschideți bara de butoane Tables and Borders din meniul View Toolbars Tables and Borders.

Butoanele: tipul liniilor, grosimea liniilor şi culoarea liniilor; toate se utilizează pentru a formata tabelele.

Pentru a modifica tipul liniei sau grosimea liniei:

Efectuați click pe săgeți pentru a deschide listele ascunse şi pentru a putea vizualiza şi selecta modelul dorit de linii.

Cursorul mouse ului se va transforma într un creion.

Trasați liniile pe care doriți să le modificați.

Efectuați click oriunde în afara tabelului pentru a dezactiva creionul.

Pentru a schimba culoarea liniilor:

Efectuați click pe lista ascunsă Pen Color. Pe ecran va fi afişată o paletă de culori.

Selectați o culoare. Cursorul mouse ului se va transforma într un creion.

Utilizând creionul, trasați liniile la care doriți să schimbați culoarea. Nu omiteți nici o zonă, altfel culoarea nu va fi aplicată.

Pentru a aplica un contur:

   • Selectați celulele pe care doriți să le conturați.
   • Selectați tipul conturului, grosimea şi culoarea.
   • Efectuați click pe lista ascunsă Borders şi alegeți conturul care doriți să-l modificați.

Pentru a aplica umbre:

   • Selectați celulele pe care doriți să le umbriți.
   • Efectuați click pe lista ascunsă Shading Color. Pe ecran va fi afişată o paletă de culori.
   • Efectuați click pe o culoare. Celulele selectate vor fi umbrite automat.

Opțiunea Tables and Borders nu se limitează doar la tabele. Puteți aplica această opțiunea asupra oricărui bloc de text. Încercați.

3.4. Tipărirea documentelor

Utilizarea opțiunii Page setup pentru a seta marginile paginii

Fereastra de dialog Page setup vă dă posibilitatea să setați marginile documentului dumneavoastră.

    • Din meniul Page Layout selectați opțiunea Margins.
    • Efectuați click pe submeniul Custom Margins, iar din fereastra Page Setup, modificați dimensiunea marginii introducând o altă valoare în căsuța corespunzătoare marginii pe care doriți să o modificați.
    • Efectuați click pe butonul OK.

SAU

    • Modificați dimensiunea marginii efectuând click pe săgețile de mărire sau micşorare a valorii din căsuța corespunzătoare marginii pe care doriți să o modificați.
    • Efectuați click pe butonul OK.

Într-un document cu pagini scrise față verso GUTTER se referă la un spațiu adițional în partea stângă sau în partea de sus a paginii în funcție de cum urmează să fie îndosariat documentul. Acest spațiu adițional vă dă siguranța că îndosarierea nu va ascunde text.

Poziția inițială a câmpului gutter este pe stânga.

La documentele care trebuie îndosariate poziționarea spațiului adițional pentru îndosariere, la paginile cu număr impar va fi întotdeauna în partea stângă a foii, iar la cele cu număr par va fi în partea dreaptă a foii.

Margini oglindite. Marginile oglindite sunt utilizate la documentele numerotate.

Pentru a schimba poziția marginilor oglindite pentru un document:

   • Selectați textul.
   • În căsuța Apply to, Efectuați click pe opțiunea Selected text.
   • Microsoft Word va insera automat secțiuni de pauză înainte şi după textul cu noile setări.
   • Dacă documentul dumneavoastră este împărțit deja în secțiuni, puteți efectua click într o secțiune sau să selectați mai multe secțiuni, iar după aceea să modificați marginile.

Utilizarea ferestrei de dialog Page Layout pentru a seta orientarea paginii

Orintarea implicită a paginii este (verticală) Portrait (8.5 X 11).

Dacă, considerați că documentul dumneavoastră va arăta mai bine cu pagina orientată pe orizontală (landscape) (11 X 8.5), puteți modifica orientarea paginii utilizând fereastra de dialog Page setup.
Pentru a modifica orientarea paginii:

    • Din meniul Page Layout selectați opțiunea Orientation.
    • În zona de selectare a orientării paginii efectuați click pe unul dintre butoanele Portrait sau Landscape.

Pentru a modifica dimensiunea paginii:

Utilizarea ferestrei de dialog Page Setup pentru a seta dimensiunea paginii

Dimensiunea implicită a paginii este 8.5 x 11, dar aveți posibilitatea de a modifica această dimensiune.

    • Din fereastra Page Setup selectați meniul Paper.
    • Din lista ascunsă Paper size, selectați dimensiunea dorită.
    • În zona de setare a dimensiunii paginii, reglați dimensiunea paginii utilizând lista ascunsă sau căsuțele Width şi Height.
    • Acordați atenție sporită zonei Apply To.
    • Efectuați click pe butonul OK.

Print Preview

Această comandă vă dă posibilitatea de a vizualiza conținutul documentului înaintea tipăriri, şi de a corecta eventualele erori.
Pentru a accesa interfața Print Preview:

    • Din meniul File selectați opțiunea Print.
    • În partea din dreapta a ferestrei Print, va fi afișat conținutul documentului înainte de tipărire.

Tipărirea documentului:

Pentru a tipări un document:

    • Din meniul File selectați opțiunea Print. (Ctrl + P)
    • Pe ecran va fi afişată fereastra de dialog Print.

SAU, Utilizați bara de butoane:

    • Efectuați click pe butonul Print din bara de butoane standard.
    • Automat documentul va fi tipărit. Fereastra de dialog Print nu va mai fi afişată.

Fereastra de dialog Print

Fereastra de dialog Print din aplicația Microsoft Word:

Selectarea imprimantei:

În lista ascunsă Name apare afişat numele imprimantelor instalate pe calculator. Dacă lucrați într un birou şi calculatorul este conectat la rețea, este posibil să accesați mai multe imprimante. Să aveți grijă să direcționați sarcina de tipărire către imprimanta corectă.

Selectarea paginilor de tipărit:

Setarea implicită este: toate paginile „All”.

Dacă doriți să tipăriți doar pagina curentă, selectați butonul Current page.

Dacă doriți să tipăriți doar o parte din document, selectați butonul Pages, iar în căsuță introduceți numărul paginilor pe care doriți să l tipăriți.

Selectarea numărului de copii:

În această secțiune, există o căsuță numită Number of copies. Setarea implicită este: o copie. În această căsuță puteți introduce, manual numărul de copii dorit. Puteți utiliza săgețile de incrementare sau decrementare, pentru a indica numărul de copii.

Collate este o setare implicită. Această setare înseamnă că paginile vor fi tipărite într o anumită ordine. Pentru a dezactiva acestă setare, efectuați click pe butonul radio din dreptul acestei opțiuni. Dacă acestă opțiune este dezactivată înseamnă că dacă documentul va avea mai multe pagini va fi tipărit în felul următor: se va tipări prima pagină în câte exemplare dorim, după aceea pagina următoare, ş.a.m.d.

Tipărirea unei secțiuni:

Setarea implicită este: all pages in range. Totuşi, din lista ascunsă aveți posibilitatea de a selecta paginile cu număr par (even pages) sau paginile cu număr impar (odd pages) dacă este cazul. De asemenea în cazul unui document mai lung, se poate selecta o secțiune a documentului; de exemplu de la pagina 3 la pagina 6 (page 3 to page 6).

Încercați şi voi!

    • Accesați un document existent.
    • Previzualizați documentul utilizând comanda Print Preview.
    • Tipăriți documentul.