Acces pe Piața Muncii

Evenimente Recente

Conferința finală ACCES pe piața muncii

Rogepa vă invită la conferința de final a proiectului ACCES pe piațamuncii, POCU 1080/3/16/3.1, 3.4/157050

Video – Vizita de studii din Germania, Decembrie 2022

În urma vizitei de studii din Germania desfășurată între 7 și 10 decembrie 2022, Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare, CERC, a realizat un material video care prezintă experiențele participanților la eveniment.

Cum a fost la conferința de Lansare ACCES pe Piața Muncii

În data de 26 ianuarie 2013, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, a avut loc conferința de lansare a proiectului ACCES pe Piața Muncii.

Pe scurt despre proiectul Acces pe Piața Muncii

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea capacității de ocupare sustenabilă a 202 șomeri sau persoane inactive din regiunea Nord-Vest, prin participarea la activități integrate și specializate de informare, consiliere, mediere și formare.

Proiectul Acces pe piața muncii își propune să integreze pe piața muncii 202 persoane ce fac parte din categoria șomerilor și a persoanelor inactive din județele Maramureș și Cluj.
Toți participanții vor beneficia de 3 tipuri de servicii:

  • Servicii personalizate de informare și consiliere profesională
  • Cursuri de formare profesională, cu subvenţie de 5 lei pe oră de curs
  • Promovarea culturii și a inițiativei antreprenoriale și medierea muncii

Pe scurt despre proiectul Acces la Formare și Carieră

Proiectul ACCES la formare și carieră se apropie de sfârșit. Activitățile acestui proiect se vor finaliza în luna mai 2023. Dacă doriți să participați la activități de formare, vă invităm să vă înscrieți la cele oferite prin proiectul ACCES pe Piața Muncii.

Obiectivul principal al proiectului este creșterea accesului și participării la formare profesională continuă a 660 persoane din grupul țintă prin informare, consiliere, formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare, actualizarea și dezvoltarea de competențe specifice economiei bazate pe cunoaștere.

Acces la Formare și Carieră este un proiect Rogepa în parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare – CERC și este cofinațat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ne propunem să derulăm cursuri de formare pentru 350 de persoane, workshopuri pentru 310 persoane, cursuri de inițiere pentru 25 de persoane și un schimb de practici transnațional pentru 35 de persoane.

Proiectul ACCES pe Piața Muncii, cod 157050, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Cod apel POCU/1080/3/16/3.1/3.4.

Proiectul ACCES la formare și carieră, cod 133979, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6 – Educație și competențe, Cod apel POCU/726/6/12 Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – regiuni mai puțin dezvoltate.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro